22 december 2021

Region Sörmland agerar mot Årby vårdcentral

Region Sörmland agerar mot Årby vårdcentral. Detta efter ett antal möten där anmärkningar tagits upp vilka inte åtgärdats. Den 29/12 ska vårdcentralen förklara hur de arbetar för att lösa påtalade brister.

- Vi har under höst och vinter haft återkommande möten med företrädare för vårdcentralen. Vi har genomfört oannonserade besök och vi har skickat brev med frågor angående de brister vi har sett utan att få godtagbara svar på dem, säger Mats Henningsson, chef för Hälsoval Sörmland, som ansvarar för tillsynen av samtliga vårdcentraler i Sörmland.

Årby vårdcentral godkändes enligt de krav som finns i Region Sörmland i augusti 2020 och öppnade sin verksamhet i mars 2021. Ägarna till vårdcentralen uppfyller de krav som ställs och förekommer inte i några IVO-register. Hälsoval kontrollerar återkommande hur vårdcentralerna i länet följer de regler som finns uppställda för att bedriva sådan verksamhet. Under oktober månad fick Hälsoval signaler om att Årby vårdcentral inte lyckades leva upp till kraven.
- Vi har bland annat ställt frågor om bemanning för specialist i allmänmedicin och sjuksköterskor/distriktssköterskor. Vi har fått löften om förbättring men inte kunnat se detta vilket nu resulterar i att vi skickat varningsbrev nummer två, säger Mats Henningsson.

Den senaste tidens mediauppmärksamhet har dessutom skapat en del oro vad gäller vårdcentralens vaccinationsarbete mot covid-19.
- Vi kan inte säga att vårdcentralen missköter sig vad gäller vaccinering. Det finns synpunkter på bemötande, att det tagit tid för dem att registrera vaccinationerna, trängsel och att de missat kontrollera legitimation. Detta är självklart inte bra men i stort har vaccinationerna fungerat. Vi har inte sett tecken på att de givit vaccin på felaktigt sätt vid våra kontroller, säger Mats Henningsson.

Företrädarna för Årby vårdcentral har nu till den 29/12 på sig att svara på hur de ska lösa de övriga brister som påtalats. Gör de inte det eller meddelar att de inte klarar att ordna problemen blir nästa steg att inleda ett ärende om att häva vårdcentralens avtal.

6S8Z