16 juni 2021

Region Sörmland åter i normalläge

Region Sörmland har idag den 16 juni gått ned från stabsläge till normalläge.

- Vi ser nu en stadig nedgång i antalet patienter som behöver sjukhusvård med anledning av covid-19 och i smittspridningen. Det innebär att vi övergår till att styra hälso- och sjukvården enligt vår normala organisationsstruktur och avvecklar den regionala särskilda sjukvårdsledningen, säger Monika Samuelsson, hälso- och sjukvårdsdirektör.

BKFW