19 maj 2021

Region Sörmland avslutar verksamheten i Löt

Region Sörmland slutar använda bassängen i Löt i Strängnäs. Patienter i behov av behandling får den fortsatt på Mälarsjukhuset. Anledningen är bristande arbetsmiljö och patientsäkerhet.

- Vi har inte använt oss av bassängen i Löt sedan hösten 2020 och ser att bassängen som finns på Mälarsjukhuset räcker för det behov som finns av den här typen av behandling. Patienter som redan nu får sin behandling vid Mälarsjukhuset fortsätter med det och de patientföreningar som berörs erbjuds också möjlighet att nyttja bassängen på Mälarsjukhuset, säger Rose-Marie Hedlund, verksamhetschef paramedicin.

Ingen annan verksamhet bedrivs i lokalerna vilket för med sig patientsäkerhetsrisker och arbetsmiljöproblem. Viss utrustning har brister och det finns tillgänglighetsproblem med duschar och toaletter.
- Det är dessutom så att regionens huvuduppdrag är att ge sjukvårdande behandling. I Löt har vårdmedarbetare främst använts för att sköta tillsynen av en hyrd lokal, säger Rose-Marie Hedlund.

757E