27 maj 2021

Region Sörmland går ned från regionalt förstärkningsläge till regionalt stabsläge

Region Sörmland går ned från regionalt förstärkningsläge till regionalt stabsläge den 27 maj kl. 13.30. Det omfattar både den regionala särskilda sjukvårdsledningen samt de tre lokala särskilda sjukvårdsledningarna.

- Då antalet patienter med covid-19 samt antalet smittade minskar i Sörmland går nu regionen ned till stabsläge från förstärkningsläge. Vi har fortfarande en ansträngd situation i vården och följer situationen noga. Det är viktigt att sörmlänningarna fortsätter att hålla i och följa rekommendationerna så att den positiva utvecklingen fortsätter, säger Monika Samuelsson, hälso- och sjukvårdsdirektör.

62B3