7 april 2021

Region Sörmland går upp i förstärkningsläge

Den 7 april kl.08.00 har Region Sörmland gått upp till förstärkningsläge på grund av det ökade antalet patienter med covid-19 som behöver vård. Det omfattar både den regionala särskilda sjukvårdsledningen samt de tre lokala särskilda sjukvårdsledningarna vid länets sjukhus.

- Vi ser just nu att antalet patienter som behöver intensivvård och vård på sjukhus ökar markant. Läget är ansträngt och vi har redan utökat antalet vårdplatser på sjukhusen, inklusive intensivvården i en första fas. Nu förbereder vi oss för att kunna eskalera ytterligare för att möta behovet av vård för patienter med covid-19 och för att kunna ta hand om patienter som behöver akutvård och vård som inte kan vänta, berättar Monika Samuelsson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Sörmland.

PNSE