24 januari 2023

Region Sörmland påbörjar rekrytering av ny regiondirektör

Regiondirektör Jan Grönlund lämnar sitt uppdrag under 2023. Rekrytering av efterträdare inleds nu och Jan Grönlund är kvar tills en ny regiondirektör finns på plats.

- Jag är enig med den politiska ledningen om att det här är en bra tidpunkt att inleda processen med att rekrytera en ny regiondirektör. Jag har gett mitt bästa under mina tio år som regiondirektör/landstingsdirektör. Nu är det dags för en ny person att få möjlighet att göra det, säger Jan Grönlund.

Rekryteringen av en ny regiondirektör inleds nu och Jan Grönlund kommer att arbeta kvar under perioden fram tills ny regiondirektör är på plats, troligen någon gång i höst.

- Jag kommer att vara kvar under rekryteringsprocessen och göra vad jag kan för att övergången ska bli så smidig som möjligt, säger Jan Grönlund.

Regionstyrelsens presidium utgör rekryteringsgrupp.

- Jag vill understryka att det är i samförstånd som vi i presidiet tillsammans med regiondirektör Jan Grönlund kommit fram till detta beslut. Det är en bra tidpunkt nu när en ny politisk ledning är på plats fullt ut sedan årsskiftet, säger Christoffer Öqvist (M), regionstyrelsens ordförande.

- Jag är glad för att regiondirektör Jan Grönlund stannar till dess vi rekryterat en ny regiondirektör. Det säkerställer att den stabilitet Region Sörmland har haft de senaste 10 åren i ledarskapet fortsätter och det är bra för organisationen, säger Monica Johansson (S), oppositionsregionråd.

Fakta

1. Region Sörmland kommer att påbörja rekrytering av ny regiondirektör.

2. Rekryteringen sker i samförstånd med Jan Grönlund, som varit regiondirektör (landstingsdirektör) i tio år. Jan Grönlund kvarstår som regiondirektör under rekryteringsprocessen.

3. Det formella beslutet om entledigande av Jan Grönlund och tillsättning av ny regiondirektör kommer att fattas av regionstyrelsen vid en senare tidpunkt.

4. Regionen kommer därefter att avsluta Jan Grönlunds anställning i enlighet med det anställningsavtal som slöts i december 2012 (sex månaders uppsägningstid och tolv månaders avgångsersättning).

5. Regionstyrelsens presidium utgör rekryteringsgrupp. Regionen kommer att upphandla och anlita extern rekryteringskonsult. Enligt delegationsordningen fattas beslut om anställningsvillkor för regiondirektör av presidiet.

RA6M