12 februari 2021

Region Sörmland stoppar tillfälligt personalvaccinering med AstraZenecas vaccin

Då fler medarbetare än förväntat drabbats av feber efter vaccination med Astra Zenecas vaccin stoppar Region Sörmland tillfälligt all fortsatt medarbetarvaccinering i både regionen och kommunerna. Detta för att säkerställa orsaken till antalet biverkningar.

- Feber hör till de förväntade biverkningssymtomen som följer vid vaccination. Vanligtvis är de lindriga och går över av sig själv inom ett till två dygn. Då fler medarbetare än vi förväntat fått feber väljer vi att tillsvidare stoppa all medarbetarvaccinering som planerats under helgen, säger Magnus Johansson, chef för division medicin och ansvarig för vaccinationsprogrammet i Region Sörmland.

Under torsdagen, 11/2, vaccinerades medarbetare på Nyköpings lasarett och Kullbergska sjukhuset i Katrineholm. Cirka 400 doser vaccin gavs totalt på de båda sjukhusen och vaccinationen planerades så att enbart del av personalstyrkan på de aktuella verksamheterna skulle vaccineras samtidigt. Detta för att symtom som ömhet vid injektionsstället, huvudvärk, trötthet, muskelvärk, illamående, sjukdomskänsla och feber kan uppstå vilket medför viss sjukfrånvaro i verksamheten. Av ännu oklar anledning har fler medarbetare än väntat drabbats av feber vilket gör att fortsatt vaccination stoppas med AstraZenecas vaccin. Regionen utreder nu orsakerna till detta innan vaccinationerna kan återupptas. Vaccination med vaccin från Pfizer och Moderna påverkas inte.

CRPG