17 maj 2021

Region Sörmland tar tillbaka vaccinationen för fas 4 i Eskilstuna

Region Sörmland säger upp avtalet med företaget Vaccina för vaccinering mot covid-19 i Eskilstuna. Anledningen till detta är att företaget inte klarar att vaccinera personer i fas 4 som planerat. Vaccina kommer dock fortsatt att sköta vaccineringen i Strängnäs, Flen, Trosa och Gnesta.

- Efter samtal med Vaccina har vi nu kommit fram till den här lösningen. Vi måste hålla vaccinationstakten uppe och tar därför tillbaka vaccinationerna i egen regi i Eskilstuna. Vi har ett mycket väl fungerande flöde i lokalerna på Parken Zoo, tider bokas via 1177.se och vi fortsätter nu arbetet med vaccineringen i den takt vaccin levereras till oss, säger Magnus Johansson, chef för division medicin och ansvarig för vaccinationsprogrammet i Region Sörmland.

När tidsbokningen för den första gruppen i fas 4 öppnade den 11/5 blev det tydligt att Vaccina inte var förberedda att ta emot det stora antal som ville boka tid för vaccination i Strängnäs och Eskilstuna. Region Sörmland tog då snabbt tillbaka ansvaret för vaccinering på orterna till och med vecka 21. Region Sörmland och Vaccina är nu överens om att företaget helt släpper uppdraget att vaccinera i Eskilstuna för att fokusera på de övriga orterna Strängnäs, Flen, Trosa och Gnesta.
- Det viktigaste för oss är att vi nu håller ett högt tempo i vaccinationerna och fokuserar insatserna för att tillsammans, så snabbt som möjligt med kvalitet och fokus, säkerställa vad som är bäst för Sörmlands invånare. Jag är glad att vi har hittat en bra väg framåt tillsammans med Region Sörmland och ser fram emot att ta emot invånarna i Strängnäs, Flen, Gnesta och Trosa, säger, Pontus Kressner VD på Vaccina.

C31G