16 juni 2021

Region Sörmland upphandlar inkassoservice

Region Sörmland går från juni över till extern inkassoverksamhet då företaget Visma sköter påminnelse- och inkassohanteringen. Bättre service är anledningen till detta.

- Genom att anlita Visma kan regionen erbjuda gäldenären en bättre service med fler digitala lösningar och samtidigt effektivisera sin egen verksamhet. En viktig ambition är att Visma ska få en snabb kontakt med gäldenären och hitta en lösning som innebär att personer inte överskuldsätts i onödan med avgifter och räntor, säger Susanne Gårdö, redovisningschef i Region Sörmland.

Med övergången till extern leverantör av inkassoverksamheten lämnar Region Sörmland, som sista region i landet, lösningen att ha verksamheten i egen regi.
- Förutom att servicen och de digitala lösningarna som Visma erbjuder är bättre än de möjligheter vi har att bygga upp en liknande verksamhet själva så passar det bra att göra den här förändringen nu då vi samtidigt har en pensionsavgång hos våra egna medarbetare som arbetat med detta, säger Susanne Gårdö.

Fakturor som inte blir betalda i tid lämnas över till Visma som därefter hanterar all påminnelse- och inkassohantering enligt riktlinjer från regionen. Precis som idag kommer det att finnas vissa möjligheter att få dela upp sin skuld i en avbetalningsplan. Den som fått en påminnelse eller ett inkassokrav och har frågor eller vill diskutera sitt ärende, bör kontakta Visma så snart som möjligt. Av påminnelsen framgår på vilka olika sätt man kan komma i kontakt med dem.

C287