29 april 2021

Regionala allmänna rekommendationer förlängs

De regionala allmänna rekommendationerna i Sörmland förlängs till och med den 16 maj 2021. Smittspridningen är tyvärr fortsatt hög i regionen och andelen virusvarianter fortsätter att öka.

Antalet inlagda på sjukhus och behov av intensivvård har tyvärr också ökat på nytt. 

Den förlängda regionala rekommendationen gäller från den 15 mars till och med den 16 maj 2021 med löpande omprövning utifrån aktuell smittspridning. 

Till dig som vistas och bor i Sörmland:

 • Begränsa antalet nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer som du normalt träffar. Om du ändå träffar andra personer än de i den egna mindre kretsen, ska du undvika att vara nära dem. Umgänge sker helst utomhus, men håll avstånd även där. Med nära kontakt menas inom 2 meters avstånd.
 • Undvik platser som exempelvis kollektivtrafik, köpcentrum och butiker om det är risk för trängsel. Välj att handla på tider när minimalt antal andra personer finns i butiken. Vistas i butiken så kort tid som möjligt, och handla utan medföljande sällskap.
 • Avstå från icke nödvändiga resor. Använd engångsmunskydd (detta gäller personer födda 2004 och tidigare) när du reser med kollektivtrafik. Med nödvändig resa avses exempelvis resa mellan bostad och arbetsplats/studieplatsoch resa för att köpa livsmedel och läkemedel.
 • Använd engångsmunskydd i situationer där nära kontakt under längre tid i inomhusmiljö inte går att undvika. Detta avser inte förskolor eller klassrumssituationen i grund- och gymnasieskola. Var och en anskaffar eget munskydd. Observera att munskydd inte ersätter regeln att undvika nära kontakt och att hålla avstånd. Med nära kontakt menas inom 2 meter. Med längre tid avses 15 minuter eller längre.
 • Fortsätt arbeta hemifrån så ofta det är möjligt. På arbetsplatser där hemarbete inte är möjligt, ska ni undvika trängsel, hålla avstånd och försöka träffa så få som möjligt. Det gäller även i fikarum och personalrum.
 • Alla i ett hushåll rekommenderas i möjligaste mån att vara hemma från det att någon får symtom som kan stämma med covid-19.
 • Alla i ett hushåll ska stanna hemma i en vecka om någon i hushållet har bekräftad covid-19.

Till arbetsgivare i Sörmland:

 • Huvudman för skolor ska så långt som möjligt arbeta för att alla vuxna ska kunna hålla 2 meters avstånd i skolans lokaler. Vad gäller skolelever och gymnasieelever gäller följsamhet till Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
 • Det är viktigt att arbetsgivaren ger möjlighet till att de som vistas på arbetsplatsen kan hålla 2 meters avstånd till varandra både under arbete och under rast. Arbetsgivaren ansvarar för att en kontinuerlig uppföljning sker.
 • Som arbetsgivare ska du ge möjlighet till att de som vistas på arbetslplatsen kan hålla 2 meters avstånd till varandra både under arbete och under rast. Arbetsgivaren ansvarar för att en kontinuerlig uppföljning sker.  

Till affärsinnehavare i Sörmland:

 • Tillse att alla gällande rekommendationer för att minska smittspridning av covid-19 går att följa för de som arbetar i affären och för de som besöker affären.

Om beslutet

Smittskyddsläkaren i Region Sörmland har beslutat att förnya de skärpta regionala rekommendationerna som finns, utöver de nationella rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

De regionala rekommendationerna gäller till och med den 16 maj 2021, med en löpande omprövning utifrån aktuell smittspridning.

3KFM