10 december 2021

Regionen och Strängnäs kommun samarbetar för simhallsfriskvård

Region Sörmland har under 2021 avslutat hyresavtalet gällande bassängen i LÖT, Strängnäs kommun. I lokalerna har rehabilitering och sjukvårdande behandling och friskvård erbjudits i regionens regi. Ett samarbete mellan Region Sörmland och Strängnäs kommun ska nu verka för nya möjligheter till detta.

För att Region Sörmland även fortsättningsvis ska kunna erbjuda rehabiliteringsinsatser för invånare bosatta i Strängnäsområdet ska regionen i samverkan med Strängnäs kommun delta i projekteringen av Strängnäs nya simhall. Avsikten är att möjliggöra såväl lokaler som tillgång till bassäng för rehabiliteringsinsatser.

Strängnäs kommun bedriver sedan tidigare ett utvecklingsarbete avseende ett nytt friskvårdsområde med bland annat en ny simhall.
Därutöver har Sörmland även under 2021 blivit utsedd till pilotregion av Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet. Detta innebär bland annat att Region Sörmland startat ett länsövergripande projekt "Fysisk aktivitet i samhällsplaneringen i Sörmland" (FASiS) med Sörmlands nio kommuner. Syftet med FASiS är att främja ökad fysisk aktivitet genom att använda den fysiska planeringen.

Avsiktsförklaringen avser parternas gemensamma utveckling av möjligheterna till rehabiliteringsinsatser och ett främjande av ökad fysisk aktivitet i samband med byggnation av ny simhall i Strängnäs kommun.

AJKG