11 maj 2021

Regionen vaccinerar första gruppen i fas 4 i Eskilstuna och Strängnäs

Region Sörmland tar tillbaka vaccinationen av första gruppen i fas 4 i kommunerna Eskilstuna och Strängnäs under vecka 20 och 21 i egen regi. Detta för att lösningen med bokning inte fungerat tillfredsställande hos den privata utföraren.

Under morgonen den 11/5 öppnade tidsbokningen för den första åldersgruppen i fas 4, 50 - 59 år. Intresset för att boka tid var som förväntat stort och ytterligare tider närmaste fyra veckorna håller nu på att läggas ut och göras tillgängliga för bokning.

Undantaget är dock Strängnäs och Eskilstuna. Där tar regionen tillbaka vaccinationen under de kommande två veckorna, 20 och 21, och lägger under dagen ut närmare 4000 bokningsbara tider för de båda orterna och veckorna.
- För att vaccinationen mot covid-19 ska fortgå i två av våra större orter måste vi ta tillbaka hanteringen under de kommande två veckorna. Vi ger under tiden den privata leverantören möjlighet att förändra sitt arbetssätt, säger Magnus Johansson, chef för division medicin och ansvarig för vaccinationsprogrammet i Region Sörmland.

KJGK