15 december 2021

Så ser geografin för Sörmlands näringsliv ut

Region Sörmland har startat arbetet med att ta fram den geografiska bilden över länets näringsliv. Syftet är bland annat förstå och beskriva attraktiva miljöer och förutsättningar för näringslivet.

- Strukturbild Sörmland har stärkt och konkretiserat vårt regionala utvecklingsarbete genom ett geografiskt perspektiv. Nu vill vi ta fram fler perspektiv inom fler områden i vårt regionala utvecklingsarbete. Detta uppdrag kommer att bidra till det arbetet som kommer att ske i samverkan med andra, med att förstå och utveckla Sörmlands näringsliv utifrån olika platsers förutsättningar, säger Monica Johansson, (S), regionstyrelsens ordförande.

Rapporten, Näringslivets geografi i Sörmland, handlar bland annat om en kartläggning av Sörmlands näringslivs geografi, inomregionala skillnader samt styrkor och sårbarheter. Kartläggningen visar att Sörmlands näringslivslandskap kännetecknas av stora geografiska variationer.

- Rapporten visar på ett tydligt sätt hur olika platser är beroende av olika typer av näringsliv, vilket stärker oss i vår ambition att utgå från platsens betydelse i vårt regionala utvecklingsarbete. Vi arbetar nu med att ta fram en näringslivsstrategi, där dessa perspektiv behöver finnas med, säger Kenneth Hagström, regional utvecklingsdirektör.

Fakta:
Hösten 2020 fastställdes Strukturbild Sörmland, som nu utgör det fysiska perspektivet på vår regionala utvecklingsstrategi Sörmlandsstrategin. Nu arbetar Region Sörmland, i samverkan mellan sektorer och med länets kommuner, med projektet Strukturbild 2.0, som även är pilotprojekt inom Tillväxtverkets nationella insats inom regional planering. Projektet handlar om att bredda strukturbilden utifrån olika perspektiv, bland annat genom att studera och beskriva näringslivets geografi, näringslivslandskapet och attraktiva miljöer för näringslivet i Sörmland.

Här finns rapporten.

GK1Q