23 november 2021

Skavstas roll lyfts i remissvar till regeringen

Region Sörmland lyfter Skavsta flygplats viktiga roll i sitt remissvar till regeringen om framtiden för Bromma flygplats. En satsning på Skavsta där en fullt utbyggd dygnetruntverksamhet redan finns skulle gynna utvecklingen i Stockholm-Mälardalen.

- Det här är ett viktigt steg för att öka sörmlänningarnas räckvidd på arbetsmarknaden. Skavstas flygplats har alla förutsättningar att täcka den lucka som Bromma lämnar inom flygtrafiken, givet att Ostlänkens etapper färdigställs så skyndsamt som möjligt. Därför ser vi gärna att man påskyndar etapputbyggnaderna av Ostlänken, så vi kan öka närheten mellan Stockholm och Skavsta, säger regionstyrelsens ordförande, Monica Johansson (S).

Region Sörmland har tagit del av utredningen om "Bromma flygplats – underlag för avveckling av drift och verksamhet" och lyfter i sitt svar ett antal viktiga aspekter till regeringen när frågan hanteras vidare. Det är viktigt att se flygplatsfrågan i ett sammanhang, geografiskt och funktionellt. Regionerna i Stockholm-Mälardalen är väl integrerade med varandra där människor och gods rör sig inom, mellan och in i/ut ur regionerna. Därför bör frågan om flygplatskapacitet, som stödjer den stärkta utvecklingen i Stockholm-Mälardalens, ses utifrån geografin i Stockholm-Mälardalsregionen.

I remissvaret skriver regionen att Arlanda är och fortsatt kommer att vara den viktigaste flygplatsen i Stockholm-Mälardalen och att flygplatsens funktion som viktig nod i den internationella tillgängligheten ytterligare stärks genom att Mälardalstrafik utvecklar den regionala tågtrafiken till Stockholm-Arlanda.
- Region Sörmland vill lyfta Skavstas roll för att stärka tillgängligheten till och från Stockholm-Mälardalen ytterligare. Flygplatsen har idag en viktig funktion i transportsystemet i Stockholm-Mälardalen, dels då alla investeringar är gjorda med god kapacitet i och omkring flygplatsen som är viktig som beredskapsflygplats med funktioner som är igång dygnet runt. Dessutom stärks Stockholm-Skavstas roll och funktion ytterligare med Ostlänken och en station vid flygplatsen, säger Kenneth Hagström, regional utvecklingsdirektör.

Just prioriteringen av byggnationen av Ostlänkens olika etapper tas upp i regionens remissvar.
- Regeringen bör ge Trafikverket i uppdrag att påskynda utbyggnaden av första etappen av Ostlänken till Skavsta flygplats och därmed knyta ihop Skavsta med tågtrafik så snart som möjligt, säger Kenneth Hagström.

I remissvaret, som tas upp på mötet med regionstyrelsen den 30/11, lyfts också att lokaliseringen av Skavsta innebär att flygplatsen stärker den internationella tillgängligheten för de södra delarna av Mälardalen men även Östergötland.

2KYF