1 juni 2022

Skriftlig varning och återkallat godkännande

Region Sörmland varnar företaget Paean Hälsa AB och drar tillbaka godkännandet av Arthro Therapeutics AB som dess underleverantör. Detta efter att en granskning visat brister i journalföringen i den digital artrosvård som bedrivits via plattformen Joint Academy. Det går också att ifrågasätta om de digitala besöken varit medicinskt motiverade.

- Vi har granskat över 1600 registrerade besök hos Arthro Therapeutics AB som visar att journalerna har allvarliga brister. Vårdgivaren, Paean Hälsa AB, har genom sin underleverantör på ett flertal helt centrala områdena åsidosatt sina skyldigheter enligt den regelbok som gäller och det ingångna avtalet med Region Sörmland, säger Mats Henningsson, chef för Hälsoval Sörmland.

Vårdivaren, Paean Hälsa AB fick den 31/5 en skriftlig varning och information om att godkännandet av underleverantören Arthro Therapeutics AB återkallas. Vårdgivaren ska snarast vidta åtgärder för att avhjälpa bristerna. Detta innebär att Paean Hälsa AB inte längre har möjlighet att bedriva digital vård genom underleverantören. Den skriftliga varningen innebär att vårdgivaren senast den 1/10 ska ha åtgärdat de identifierade bristerna, åtgärdsplan för detta ska finnas den 15/6. Om detta inte sker kan avtalet med Paean Hälsa AB sägas upp.

Region Sörmland har redan tidigare ifrågasatt artrosvården som bedrivits via plattformen Joint Academy, vilket resulterat i en återbetalning på cirka 800 000 kronor.
- Vi har varit kritiska mot verksamheten och sedan oktober 2021 har vi ändrat regelverket vad gäller artrosvården som bedrivs via plattformen Joint Academy. Vi införde då krav på ett fysiskt besök innan de digitala rådgivningarna kunde börja, vi satte också en gräns på tio digitala besök. I samband med detta inledde vi också den granskning som nu gör att vi nu agerar på detta sätt, säger Mats Henningsson.

Fakta
Arthro Therapeutics AB bedriver digital artrosvård via plattformen Joint Academy genom Region Sörmland.
Detta sker via underleverantörsavtal med Paean Hälsa AB som driver den fysiska Frösjö vårdcentral i Gnesta.
Paean Hälsa AB är ansvarig vårdgivare även om Arthro Therapeutics AB är majoritetsägare av Paean Hälsa AB.
Varningen och information om återkallat godkännande har därför meddelats Paean Hälsa AB.

Läs granskningen här.

Z68K