7 januari 2021

Smittskydd Sörmland rekommenderar distansundervisning på högstadiet

Smittskyddsläkaren i Sörmland rekommenderar att högstadieskolorna i länet bedriver distansundervisning från terminsstarten som närmar sig. Anledning är den ökade smittspridningen av covid-19.

- Fjärr- eller distansundervisning gör att det ges större möjlighet till fysiskt avstånd för personal och de elever som kan behöva vistas i skolans lokaler. Huvudmännen får också möjlighet att förstärka det förebyggande arbetet mot smittspridning i lokalerna, säger Signar Mäkitalo, smittskyddsläkare i Sörmland.

Starten av vårterminen 2021 närmar sig men då smittspridningen av covid-19 i samhället inte avstannar är smittskyddsläkarens rekommendation att distansundervisning inleder terminen i möjligaste mån.
- Bakgrunden till rekommendationen är det epidemiologiska läget med stor och ökande smittspridning. Smitta sker ju i huvudsak vid nära kontakt inomhus med smittsam person. Jag förstår dock att huvudmännen kan behöva möjliggöra fysisk närundervisning för de mest sårbara eleverna, säger Signar Mäkitalo.

Smittskyddsläkaren rekommenderar huvudmännen för region Sörmlands högstadieskolor att bedriva fjärr- eller distansundervisning delvis eller helt från terminsstarten i januari 2021 till och med den 24 januari 2021.

K5S1