25 maj 2023

Snabbare start av strålbehandling genom samarbete mellan Mälarsjukhuset och Akademiska

Onkologkliniken på Mälarsjukhuset utvecklar sitt samarbete med Akademiska sjukhuset i Uppsala. Syftet är att korta tiden till start av strålbehandling och förbättra patientflödet. Läkare vid strålbehandlingsenheten på Akademiska kommer på distans att bedöma vilket område som ska strålbehandlas och hur stor stråldos som ska ges, så kallad targetritning.

- Samarbetet gör att fler patienter i region Södermanland kan erbjudas strålbehandling i Eskilstuna i sommar. Det frigör även våra egna läkare som kan fokusera på andra arbetsuppgifter, till fördel för patienterna. Läkarna får även få stöd av kollegorna på Akademiska för rådgivning. Syftet är att förbättra patientflöden inom regionen och att det på sikt kan leda till att korta tiden till start av strålbehandling, säger Madeleine Almqvist, verksamhetschef på onkologkliniken i Region Sörmland.

Sedan tidigare stödjer Akademiska sjukhuset i Uppsala region Sörmland med läkare på plats på Mälarsjukhuset.

Här finns mer information om samarbetet mellan Mälarsukhuset i Eskilstuna och Akademiska i Uppsala.

5PKB