26 november 2021

Solcellsanläggning till Karsudden

Regionsjukhuset Karsudden i Katrineholm behöver mer energi. Samtidigt är målet att minska sjukhusets negativa klimatpåverkan. För att lösa den ekvationen föreslås en solcellsanläggning att byggas.

- Nu är det dags att förverkliga ambitionen för Region Sörmland att öka mängden egenproducerade energi. Beslutet om ny solcellanläggning på Karsudden är ett viktigt steg, säger Mattias Claesson (C) Regionråd i Region Sörmland.

Efter Karsuddens om- och tillbyggnad med utökat antal vårdplatser har sjukhusets behov av energi ökat. Det finns även behov av att bygga ut laddinfrastrukturen på sjukhusområdet så både medarbetare och besökare kan ladda sina bilar.
Samtidigt som behovet av energi ökar, har Regionsjukhuset Karsudden en målsättning att minska sin negativa klimatpåverkan med sikte på att sjukhuset ska vara klimatneutralt till år 2030. För att möta både nuvarande och kommande behov av energi och samtidigt nå klimatmålen är en solcellsanläggning inom sjukhusområdet en viktig del.

En fördjupad utredning kring de alternativ som finns för regionen att utöka sin egenproduktion av solel ska göra men för att inte tappa tid föreslås att extern part initialt upphandlas och tillhandahåller anläggningen på Karsudden som en tjänst.
I upphandlingsuppdraget ska tydliggöras att tjänsten ska innehålla en option om att kunna lösa ut anläggningen.
- För oss på Regionsjukhuset Karsudden innebär detta en möjlighet att tillgodose de behov av energi som vi har samtidigt som det bidrar till att nå våra miljömål, säger Jörgen Bragner, verksamhetsområdeschef Regionsjukhuset Karsudden.

Förslaget diskuteras och beslutas på mötet med regionstyrelsen den 30/11.

XKCU