27 maj 2021

Sörmland över delmålet 50 procent vaccinerade

Över 50 procent av sörmlänningarna, 18 år och uppåt, har nu fått sin första dos vaccin mot covid-19. Ett viktigt delmål i arbetet med att skydda invånarna mot allvarlig sjukdom och samtidigt lätta trycket på sjukvården.

- Vi har sedan vaccinationerna startade den 27 december 2020 följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer med de prioriteringsgrupper som är bestämda. Vi har använt det vaccin vi har fått till oss, skyddat våra äldre och mest sköra och är sedan början av maj igång med fas 4 där det just nu är möjligt att boka tid för vaccination för personer 50 år och uppåt.* Att vi nått delmålet med 50 procents vaccinationstäckning är mycket glädjande, säger Magnus Johansson, chef för division medicin och ansvarig för vaccinationsprogrammet i Region Sörmland.

De vaccin som används, Astra Zeneca, Pfizer och Moderna, ger alla ett gott skydd mot allvarlig sjukdom och död i covid-19. Samtidigt som vaccinationstäckningen ökar i länet sjunker antalet smittade och personer i behov av sjukhusvård i covid-19.
- Resultatet är en kombination av att vi följer de rekommendationer som finns men också att vaccinationerna har effekt. Vi har fortfarande ett för högt smittoläge i Sörmland men även här påverkar vaccinationerna positivt då det finns studier som visar att vaccinerade sprider smitta mindre än ovaccinerade. Nästa mål för Regionen är 60 procents vaccinationstäckning av befolkningen. I andra länder har 60 procent varit en gräns för att få en bestående minskning av smittspridningen, säger Signar Mäkitalo, smittskyddsläkare i Sörmland.

* Från fredag 28/5 är det möjligt för personer födda 1976 och tidigare att boka tid för vaccination mot covid-19.

YXDS