23 oktober 2023

Sörmländsk studie har skapat en ny metod för att upptäcka kritiskt sjuka patienter

Kritisk sjukdom hos patienter på sjukhus är vanligare än tidigare förmodat. Det visar en stor studie som genomförts i Sörmland. Över 30 länder kommer nu använda metoden, som bland annat utarbetats av Carl Otto Schell, överläkare på Nyköpings lasarett, för att tydligare se behoven hos patienter med kritisk sjukdom.

- Vi har utvecklat en metod för att undersöka hur vanlig kritisk sjukdom är, där vi undersöker alla patienter på hela sjukhuset i stället för att titta i register i efterhand. Studien är ett viktigt bidrag till att förstå behoven hos dessa patienter – som vården måste svara upp till. Och det är jag väldigt stolt över, säger Carl Otto Schell.

Med kritisk sjukdom avser vi patienter som har svikt i vitala organ, och alltså en akut livshotande sjukdom om man inte får omedelbar behandling. Här har det tidigare inte funnits mycket forskning tidigare och därför startades en stor studie för detta i Sörmland.

- Sjukvården är väldigt bra på att hitta diagnoser och behandla dem, men ingenstans i världen har man hittills vetat hur vanligt det är att vitala organ sviktar, och var dessa patienter vårdas. Därför bestämde vi oss för att ta reda det, säger Carl Otto Schell, överläkare på Nyköpings lasarett.

Fler har kritiskt sjukdom än tidigare förmodat

Studien visade att fler än vi tidigare trott har kritisk sjukdom, och att de flesta av dem vårdas på vanliga vårdavdelningar.

- Vi såg att fler än vi trodde hade kritisk sjukdom, till exempel är en av tio patienter kritiskt sjuka och fler än 90% av dem vårdas på vanliga vårdavdelningar. De flesta kritiskt sjuka kan behandlas med ett antal relativt enkla åtgärder, som till exempel med syrgas. Här har vi lett ett arbete för global samsyn om den vård som gör störst skillnad för kritiskt sjuka patienter och tagit fram ett paket med 40 enkla livräddande åtgärder, berättar Carl Otto Schell.

Ett stort samarbetsprojekt som blir en internationell metod

Studien har genomförts som ett samarbetsprojekt över hela länet och med Mälardalens universitet, där sjuksköterskestudenter varit med och samlat in data. Studenterna har utbildats i både vad som skulle göras i studien, men också i forskningsmetodik, kritisk sjukdom och behandling av den.

- Under studien utvecklade vi en metod där vi tillsammans med över 100 sjuksköterskestudenter från Mälardalens Universitet har tittat på alla inneliggande patienter på våra tre sjukhus vid tre tillfällen. Många studenter har berättat att de tyckte det både var lärorikt och spännande, och det förändrade deras sätt att tänka kring just funktionen kring vitala organ, säger Carl Otto Schell

Nu börjar en studie i över 30 länder som ska använda just denna metod som utvecklats i Sörmland.

Läs mer om studien

Studien har publicerats i European journal of medical research
The burden of critical illness among adults in a Swedish region—a population-based point-prevalence study | European Journal of Medical Research | Full Text (biomedcentral.com)

Fyrtio fundamentala livräddande åtgärder
Essential Emergency and Critical Care: a consensus among global clinical experts | BMJ Global Health

GAKT