14 oktober 2022

Start för årets influensavaccination

Den 17/10 öppnar vi bokningen för årets vaccination mot influensa. Du som är född 1957 eller tidigare, eller har en medicinsk riskfaktor erbjuds kostnadsfri vaccination.

– Vaccination skyddar mot allvarlig sjukdom i influensa och behöver fyllas på varje säsong. Det är glädjande att det är fler och fler i Sörmland som vaccinerar sig varje år. Vi har dubblerat täckningsgraden och kom förra året upp i 69 procent vaccinerade i gruppen 65 år eller äldre, säger Signar Mäkitalo, smittskyddsläkare i Sörmland.

Du rekommenderas vaccin om något av följande stämmer:
• Du är 65 år eller äldre.
• Du är gravid efter vecka 12.
• Du har en hjärtsjukdom.
• Du har en lungsjukdom, som KOL eller svår astma.
• Du har diabetes.
• Du har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller en behandling.
• Du har kronisk leversvikt eller njursvikt.
• Du har en mycket kraftig övervikt.
• Du har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen.
• Du har flera funktionsnedsättningar.

– För många är influensa något som är jobbigt men ofarligt. Men för andra som är hör till riskgrupperna ovan kan sjukdomen bli så svår att man behöver sjukhusvård. Under kommande säsong kan vi få en större smittspridning vilket kan resultera i att många behöver söka sjukhus och även behöva avancerad vård. Bland de som vårdas inom intensivvård är nästan alla ovaccinerade. Därför är det viktigt att alla som har en riskfaktor vaccinerar sig, säger Signar Mäkitalo.

Boka tid på webben
Boka tid på en vårdcentral eller vaccinationsmottagning. Nytt för i år är att du inte ska logga in på 1177.se för att boka tid. Istället bokar du tid på en vanlig webbsida. Du behöver inte e-legitimation. Du hittar länkar till tidbokning här. Tidsbokning.

Ring och boka tid
Du som inte kan boka tid på webben kan ringa 016–10 40 44 för att få hjälp att boka tid. Vi pratar svenska, engelska, arabiska, finska, ryska och somaliska. Det är många som ringer. Därför ber vi dig som kan boka digitalt att göra det.

Passa på att också boka tid för vaccination mot pneumokocker
Du som är född 1957 eller tidigare eller har vissa kroniska sjukdomar erbjuds också vaccination mot pneumokocker. Du kan vaccinera dig mot pneumokocker samtidigt som du vaccinerar dig mot influensa. En vaccination mot pneumokocker ger skydd under lång tid. Vissa personer med extra stor risk för en allvarlig infektion kan behöva påfyllnad efter ett antal år. Prata med den mottagning som du har kontakt med om du undrar om du ska ta en ny dos.
Läs mer om vilka som erbjuds vaccination mot pneumokocker här.

2U2S