1 december 2021

Startdatum för dos tre för fler grupper 6 december

Personer som har insatser enligt LSS, assistansersättning eller tillhör en medicinsk riskgrupp kan snart boka tid för en tredje dos vaccin mot covid-19. För de som är yngre än 65 år ska det ha gått minst sex månader efter dos två.

Bokningen öppnar den 6 december för:

  • personer 18 år och äldre som får insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
  • personer som är 18 år och äldre och som har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) (15:22)
  • personer med ökad medicinsk risk för svår sjukdom i covid-19 (se definition på medicinska riskgrupper på 1177.se)

Hur går det till?

Regionen planerar tillsammans med länets kommuner för vaccinationerna på LSS-boenden, där brukare får vaccination på boendet.

Övriga välkomnas att boka tid på en vårdcentral eller vaccinationsmottagning. Bokningen öppnar den 6 december. Läs mer på 1177.se.

Prioritering av erbjudande om dos tre

Region Sörmland följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om prioriteringsordning. Sedan tidigare erbjuds personer boende på särskilda boenden, personer med hemtjänst och hemsjukvård, personal anställd vid SÄBO, kommunal hemtjänst eller hemsjukvård och alla som är 65 år eller äldre en tredje dos vaccin mot covid-19.

VJKV