Illustration på en sorgsen kvinna som sitter med uppdragna ben och lutar huvudet mot knäna och blundar
10 september 2021

Suicidpreventiva dagen 10 september

Den 10 september är det den internationella suicidpreventiva dagen. En dag som lanserats av Världshälsoorganisationen (WHO) för att sätta arbetet med att förhindra självmord på agendan.

Suicid är ett folkhälsoproblem och en mänsklig tragedi, som inte bara påverkar offren utan också innebär ett stort lidande för närstående och anhöriga.

Arbetet med suicidprevention har på senare tid blivit allt mer uppmärksammat. Tack vare forskning vet vi att suicid går att förebygga, och många av samhällets aktörer har en viktig roll i det arbetet. Region Sörmland är en av dessa, som har sin utgångspunkt i den nollvision för suicid som Sveriges riksdag beslutade 2008.

- Region Sörmland har antagit en övergripande strategi för suicidprevention som sträcker sig bortom hälso- och sjukvården och som omfattar samtliga verksamheter i regionen. Med strategin vill vi öka medvetenheten och kunskapen kring suicid samt föreslå insatser för ett suicidpreventivt arbete inom regionen, säger Sabrin Granath, samordnare för suicidprevention i Region Sörmland.

En kraftsamling i Sörmland 17 september

Den internationella suicidpreventiva dagen uppmärksammas i år nationellt med den digitala konferensen Livsavgörande samverkan. Som uppföljning till den nationella konferensen anordnar Region Sörmland tillsammans med Forskning och utveckling i Sörmland den 17 september en digital konferens för vidare dialog och erfarenhetsutbyte kring suicidpreventivt arbete.

Fokus kommer att vara samverkan mellan olika aktörer så som länets kommuner, verksamheter inom regionen, statliga aktörer och myndigheter, civilsamhället, brukarföreningar med flera.

Här finns inbjudan och mer information om föreläsarna och dagen (pdf)

Anmäl dig till Suicidpreventiv kraftsamling i Sörmland via FoU:s webbplats

Se regionstyrelsens ordförande Monica Johansson (S) nedan om varför en gemensam kraftsamling är så viktig.

Läs mer:

WCY7