21 januari 2022

Tillfälligt paus för vård som inte är akut eller imperativ

På grund av hög sjukfrånvaro och hemkarantän för medarbetare samtidigt som behovet av vård för patienter med covid-19 är stort råder från måndag 24/1 paus för planerad elektiv vård som inte är akut eller imperativ i Region Sörmland.

De senaste veckorna har behovet av vård på grund av covid-19 återigen ökat. Antalet patienter med covid-19 förväntas öka ytterligare under de två kommande veckorna utifrån smittspridningen i länet. Många medarbetare har insjuknat med covid-19 eller är i hushållskarantän. Dessutom är sjukfrånvaron extremt hög och påverkar förmågan att upprätthålla ordinarie vårdutbud.

För att hantera det akuta vårdbehovet (inklusive behovet för patienter som behöver slutenvård för covid-19) beslutas om ett tillfälligt uppehåll för planerad elektiv vård som inte är akut eller imperativ och som frigör resurser för att bemanna slutenvårdsplatser eller för att bedriva annan akut och imperativ vård under perioden 2022-01-24 till och med 2022-02-06. Beslutet förlängdes till den 13/2 men inte ytterligare efter det.

C8Z4