16 mars 2021

Tillfälligt stopp av Astras vaccin i Sörmland

Region Sörmland stoppar tillfälligt vaccinationen mot covid-19 med vaccin från Astra Zeneca. Detta efter beslut från Folkhälsomyndigheten i dag, 16/3.

Se vår extrainsatta pressträff från 16 mars här.

- Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och fick besked under tisdagsmorgonen att Astra Zenecas vaccin ska stoppas tillfälligt. För Sörmland innebär det kortsiktigt att vissa personer inbokade på våra vaccinationslokaler kan behöva bokas av, säger Magnus Johansson, chef för division medicin och ansvarig för vaccinationsprogrammet i Region Sörmland.

Personer som är bokade för vaccinering på Parken Zoo i Eskilstuna idag, 16/3, påverkas inte av stoppet då dessa istället erbjuds Pfizers vaccin. Vaccinationerna på länets vårdcentraler påverkas inte heller eftersom vårdcentralerna främst använder de andra två godkända vaccinerna, Pfizer och Moderna.

Anledningen till den tillfälliga pausen beror på att Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) och Läkemedelsverket utreder rapporter om misstänkta biverkningar om blodpropp och blödning hos individer som vaccinerats med Astra Zenecas vaccin mot covid-19. I utredningen granskas de rapporter om misstänkta biverkningar som kommit in de senaste dagarna för att avgöra om det finns ett orsakssamband till vaccinet.

De misstänkta biverkningarna har innefattat blodpropp (tromboser), i kombination med låga nivåer av blodplättar (trombocytopeni) hos ett fåtal personer. I Sverige har inget sådant fall hittills rapporterats in.

- Jag kan förstå att man som individ kan bli orolig efter dagens besked men vill poängtera att stoppet är en försiktighetsåtgärd och de studier som finns inte visar på något samband med de misstänkta biverkningarna, säger Magnus Johansson.

Hur påverkas sörmlänningarna?

  • Du som har en inbokad tid under tisdag på Parken zoo kommer att få Pfizers vaccin.
  • Du som har en inbokad tid imorgon, onsdag 17/3 i Parken zoo kommer att avbokas. Du får besked på telefon.
  • Du som har en bokad tid på en vårdcentral berörs inte av beslutet.

Region Sörmland följer Folkhälsomyndighetens beslut och kommer med ny information så snart vi får nya besked.

Du som har allmänna frågor om vaccinationer och vaccin, ring 113 13.
Har du vaccinerat dig och fått svåra biverkningar, ring 1177.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Information till dig som de senaste 14 dagarna vaccinerats med Astra Zenecas vaccin mot covid-19

Användningen av Astra Zenecas vaccin mot covid-19 avbryts tillfälligt som en försiktighetsåtgärd, på grund av rapporter om misstänkta biverkningar. Användningen av vaccinet pausas tills den europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) utredning är klar. Folkhälsomyndigheten har fattat beslutet i samverkan med Läkemedelsverket. I nuläget är det inte fastställt om de rapporterade symtomen har orsakats av vaccinet.

Efter en vaccination är det normalt att få milda biverkningar, som feber eller en allmän sjukdomskänsla. Några få personer har nu drabbats av allvarligare symtom strax efter vaccinationen, och fått en blodpropp i kombination med låga nivåer av blodplättar. I nuläget vet man inte om symtomen beror på vaccinet eller om det har andra orsaker. För säkerhets skull bör du som vaccinerats med detta vaccin under någon av de senaste 14 dagarna vara uppmärksam på:

  • blåmärken och/eller punktformade blödningar i hud/slemhinnor (t.ex. i munnen)
  • näsblödning som är svår att stoppa
  • svullnad, rodnad eller uttalad ömhet i ben eller arm (ej lokalt kring injektionsstället)
  • kraftig huvudvärk
  • kraftig buksmärta
  • plötslig andnöd och/eller bröstsmärta.

Om symtomen uppkommer ska man kontakta 1177 Vårdguiden och berätta att man vaccinerats. Den som känner sig akut sjuk ska direkt kontakta vården eller 112.

Myndigheterna granskar nu orsakerna till symtomen

De vacciner som används mot covid-19 ska vara trygga att använda. Därför utreder Läkemedelsverket och europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) nu skyndsamt de misstänkta fallen som vaccinerats med Astra Zenecas vaccin mot covid-19. Det här är en del av säkerhetsarbetet för vacciner när rapporter om oväntade biverkningar kommer in.

I utredningen granskas rapporterna om misstänkta biverkningar för att se om det finns ett orsakssamband mellan symtomen och vaccinet. I nuläget finns inget fastställt orsakssamband. De misstänkta biverkningarna har innefattat blodproppar (tromboser) i kombination med låga nivåer av blodplättar (trombocytopeni) hos ett fåtal personer. Låga nivåer av trombocyter kan orsaka blödningar. Ett första symtom kan vara små punktformade blåmärken eller blödningar i huden eller slemhinnor (petechier).

Läs mer

2EBE