18 april 2023

Tillförordnad regiondirektör

Regionstyrelsen beslutade den 18/4 att Jan Grönlund sägs upp från sin anställning som regiondirektör med omedelbar verkan. Tillförordnad regiondirektör är verksamhetschefen för Karsudden, Jörgen Bragner.

- Jag går in i arbetet som tillförordnad regiondirektör under tiden som rekryteringsprocessen pågår och gör det med ödmjukhet inför situationen och de utmaningar som finns med detta, säger Jörgen Bragner.

Rekryteringsprocessen för att hitta ny regiondirektör pågår sedan en tid. Ett antal kandidater finns och ur den gruppen ska nu ett antal intervjuas. Målet är att ny ordinarie regiondirektör finns på plats efter sommaren.

Jan Grönlunds uppsägningstid är arbetsbefriad och löper från dagens datum den 18 april 2023 till och med den 17 april 2024.

F6HX