27 oktober 2021

Tredje dos vaccin mot covid-19

I dag, 27/10, kom regeringen och Folkhälsomyndigheten med beskedet att personer som är 65 - 79 år och personal verksamma vid SÄBO samt inom hemtjänst och hemsjukvård initialt erbjuds en tredje dos vaccin mot covid-19. Region Sörmland inleder nu planeringen för hur detta ska ske i länet.

- Vi kommer liksom tidigare att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och erbjuda dos tre enligt den prioriteringsordning som föreslås. Hur detta ska gå till praktiskt är något vi börjar arbeta med nu. Vår prioritering är fortsatt att erbjuda vaccin till personer som ännu inte vaccinerat sig alls eller bara tagit en dos samtidigt som vi inleder planeringen för de fortsatta vaccinationerna, säger Magnus Johansson, chef för division medicin och ansvarig för vaccinationsprogrammet i Region Sörmland.

Risken att drabbas av svår covid-19 ökar med stigande ålder. Sedan tidigare har Folkhälsomyndigheten rekommenderat en påfyllnadsdos till personer som är 80 år eller äldre, till individer med hemsjukvård eller hemtjänst och till alla som bor på särskilt boende för äldre (SÄBO). Dos tre ska tas sex månader efter dos två.

I dag kom också besked att även yngre personer, från 18 år och äldre, kommer att erbjudas en tredje dos.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webb.

 

58UM