Musikterapeuterna Karina Larsson och Maggan Ericsson.

18 augusti 2023

Unik terapi för patienter med långvarig smärta blir forskningsämne

Med funktionsinriktad musikterapi (FMT) kan patienter som exempelvis har haft stroke, har Parkinson sjukdom, NPF-diagnoser eller tillstånd av långvarig smärta få hjälp att träna och utveckla sin kropp och dess funktioner. Nu har FMT blivit föremål för forskning vid Mälardalens Universitet.

Eskilstuna folkhögskola har som enda skola i Sverige en tvåårig utbildning till musikterapeut enligt FMT-modellen. Modellen innefattar både funktionsinriktad musikterapi och MRR – musikgympa rörelse och röst.

- Det är en icke-verbal metod som går ut på att patienten spelar på olika trummor och cymbaler och vi svarar med pianot. Det är helt kravlöst från vår sida, vi har vårt fulla fokus på patienten och dennes rörelsemönster. När vi bekräftar patienten i musiken utvecklas samspelet. Instrumenten flyttas på olika sätt så att patienten utvecklar sin motorik, balans, styrka, bålrotation, kognition, perception – ja egentligen allt i hela kroppen, berättar Karina Larsson och Maggan Ericsson som båda är musikterapeuter och lärare på utbildningen.

Kompletterande insats

Funktionsinriktad musikterapi kan vara ett komplement till andra insatser som sjukgymnastik eller medicinering. Behandlingen dokumenteras av terapeuten så att det hela tiden går att följa vilka framsteg patienten gör med sina olika kroppsfunktioner.

- Det kräver total närvaro från oss som terapeuter för att bekräfta patienten i musiken och notera de framsteg som görs. Eftersom modellen är icke-verbal fungerar den även för den som inte har ett språk, säger Maggan Ericsson.

Forskningsämne vid MDU

FMT-modellen är väl beprövad med goda resultat men när det gäller resultat på gruppen patienter med långvarig smärta finns hittills ingen forskning. Sörmland är en av få regioner som erbjuder terapin för just denna grupp och nu ska resultaten bli vetenskapligt belagda. Under fyra år, med start i höst, kommer en doktorand på Mälardalens Universitet studera modellen och dess resultat.

- Det är verkligen jätteroligt! Vi vet ju att modellen fungerar men det väger extra tungt att få den vetenskapligt belagd, säger Karina Larsson.

CHWB