28 december 2021

Moderna eller Pfizer som dos 3

Du som är över 30 år får Moderna eller Pfizer som dos 3 oavsett vilket vaccin du fått tidigare. Vilket vaccin du får beror på vaccintillgången för dagen och därför kan du inte längre välja när du bokar tid. Är du under 30 år får du Pfizer som dos 3.

På grund av kommande tilldelning av vaccin kommer vi från och med i mitten av januari öka användningen av Modernas vaccin. Du som är över 30 år får Pfizer eller Moderna, medan du som är under 30 år får Pfizer.

Du får Pfizer eller Moderna som dos 3 om du är över 30 år. Vilket vaccin du får beror på tillgången till vaccin just den dagen, därför kan du inte längre välja vaccin vid bokningstillfället. Information om vilket vaccin du får kommer att vara tydligt vid vaccinationstillfället.

Det går bra att blanda Pfizers och Modernas sorter då båda vaccinen är mrna-vaccin. Skyddet blir lika bra som om samma vaccin använts! Läs mer om det hos folkhälsomyndigheten!

Boka tid för dos tre och läs mer om vilka som erbjuds dos tre just nu här: 1177.se/sormland 

Tänk på att det ska ha gått tre månader sedan senaste vaccinationsdosen togs innan du kan ta dos tre. 

Du kan läsa mer om planeringen framåt här: Vaccination mot covid-19

Har du ännu inte tagit dos ett eller dos två? Läs hur du bokar tid här: 1177.se/sormland

GDV4