30 mars 2021

Vaccinationer mot covid-19 och länstillhörighet

Det är möjligt att boka tid för vaccination mot covid-19 var man vill i hela landet, oavsett var man bor. Detta för att vaccinationer likställs med öppenvård vilket regleras i patientlag och hälso- och sjukvårdslag. För stor andel utomlänsbokningar kan dock bli problematiskt då fördelning av vaccin sker baserat på antal folkbokförda i regionen.

- Vi följer löpande statistiken vad gäller vaccin mot covid-19 i Sörmland och kommer begära ytterligare tilldelning av vaccin för de doser som vi ger till personer som är folkbokförda utanför länet och inte ingår i gruppen för personal inom vård och omsorg eller vår egen hälso- och sjukvård, säger Magnus Johansson, chef för division medicin och ansvarig för vaccinationsprogrammet i Region Sörmland.

I Region Sörmland har nu över 61 000 doser vaccin mot covid-19 getts. Cirka 1600 av dessa till personer som inte är folkbokförda i Sörmland. Huvuddelen av de 1600 doserna har dock gått till personer som arbetar inom vård och omsorg eller hälso- och sjukvård i Sörmland men bor i annan region eller till personer som bor i Sörmland under längre perioder utan att vara folkbokförda här. Det finns dock även personer från andra regioner utan koppling till Sörmland som har bokat tid för vaccination här.
- Vi får tilldelning av vaccin baserat på antal som är folkbokförda i Sörmland. I första hand önskar vi därför att man bokar tid för vaccination i den region där man är folkbokförd. För personer som bor här utan att vara folkbokförda finns dock möjlighet att boka tid för vaccination på våra externa vaccinationsmottagningar i Eskilstuna, Nyköping, Katrineholm och Strängnäs. Våra vårdcentraler kan dock inte ta emot bokningar för personer som inte är folkbokförda här och som inte är listande på någon vårdcentral i Sörmland, säger Magnus Johansson.

Dialog sker med Folkhälsomyndigheten och SKR kring eventuell omfördelning av vaccin till regioner som vaccinerar stort antal personer som inte är folkbokförda i regionen som utför vaccinationen.

CH63