9 februari 2022

Vad gäller i Sörmland när restriktionerna försvinner?

Den höga vaccinationstäckningen och att omikronvarianten ger färre fall av allvarlig sjukdom har gjort att Folkhälsomyndigheten och regeringen beslutat att häva de flesta åtgärderna mot covid-19 den 9 februari 2022. Det här gäller nu i Sörmland.

Stanna hemma om du är sjuk

Om du har symtom som kan vara covid-19 så ska du stanna hemma och undvika nära kontakt med andra. För att minska risken för smittspridning är det även viktigt att tvätta händerna ofta och noggrant, vänd dig bort från alla om du hostar eller nyser och vädra ofta i gemensamma rum.

Läs mer om vad du ska göra om du känner dig sjuk här: https://www.1177.se/Sormland/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/covid-19-stanna-hemma-om-du-ar-sjuk/


Vaccinationen mot covid-19 fortsätter

Vaccination är det mest effektiva sättet att förebygga allvarlig sjukdom och död. Därför är det viktigt att du tar de vaccindoser mot covid-19 som du rekommenderas. En hög vaccinationstäckning i samhället minskar även smittspridningen.

Om du är vuxen och ej vaccinerad rekommenderar Folkhälsomyndigheten att du ska vara särskilt försiktig. Du bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus.

Läs mer om vaccinationen i Sörmland och se vart du kan ta alla doser här: https://www.1177.se/Sormland/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/om-vaccin-mot-covid-19/sa-vaccinerar-du-dig-i-sormland/

Provtagning i Sörmland

I Sörmland ska du lämna prov om du har symtom på covid-19, om något av följande gäller för dig:

• Du arbetar inom vård eller äldreomsorg.
• Du bor på ett särskilt boende (SÄBO) eller korttidsboende för äldre.
• Du har hemtjänst eller hemsjukvård.
• Du får dialysbehandling.
• Du är gravid.
• Du har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling (till exempel du som har genomgått en transplantation, har blodsjukdomen KLL, eller har behandlats med läkemedlet Rituximab/Mabthera).

Här kan du läsa om hur provtagningen går till: https://www.1177.se/Sormland/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/covid-19-stanna-hemma-om-du-ar-sjuk/

Besök på Region Sörmlands sjukhus

För att skydda patienter och vårdpersonal gäller fortfarande restriktioner kring besök på Region Sörmlands sjukhus. Du kan läsa mer om vilka regler som gäller här: https://www.1177.se/Sormland/aktuellt/aktuellt-i-sormland/nya-regler-for-besokare-till-sormlands-sjukhus/

Mer information

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats. https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2022/februari/pandemin-med-covid-19-gar-in-i-en-ny-fas/

7V71