28 juni 2024

Vårdkonflikten är över – parterna är överens om nytt avtal

Den 28/6 kom SKR och Vårdförbundet överens om ett nytt avtal. Konflikten som pågått sedan maj är därmed över.

- Det är självklart bra att det nu finns ett avtal på plats och att parterna som hanterat detta på nationell nivå är överens. Lokalt har vi haft fokus på att säkra patientsäkerheten och mildra konfliktens konsekvenser för invånarna i Sörmland, säger Magnus Johansson, Regiondirektör.

Avtalet som SKR och Vårdförbundet enats om är centralt. Nu startar ett arbete med att förbereda för löneöversyn för vårdförbundets grupper samt analysera vad den centrala överenskommelsens övriga delar får för konsekvenser för verksamheterna och tidigare tecknade lokala kollektivavtal.
- Jag vill rikta ett stort tack till alla som arbetat med att hantera konflikten, i hälso- och sjukvården men också alla inom HR och andra verksamheter. Jag vill särskilt lyfta cheferna i vården som hanterat balansen mellan att bedriva och säkerställa nödvändig vård och samtidigt vara en bra arbetsgivare med förståelse för de rättigheter som facken har under en konflikt. Det har varit ett intensivt arbete men vi klarar ansträngda lägen genom att arbeta tillsammans över olika gränser, säger Magnus Johansson, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Att parterna är överens innebär att de olika konfliktåtgärderna övertids- och mertidsblockad upphör i Sörmland.
- Vi ska nu först och främst hantera vården i Sörmland i sommar, våra medarbetare ska ha sin välförtjänta semester och sedan får vi analysera och dra lärdomar av det vi varit med om under månader av konflikt, säger Magnus Johansson, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Läs mer om avtalet på SKR:s sida.

PJQX