10 mars 2021

Varning efter vaccinmisstag

En medarbetare i Region Sörmland har fått en skriftlig varning. Detta efter att ha frångått den prioriteringsordning som gäller för vaccinering mot covid-19.

Medarbetaren arbetar inom vården och tillhör den prioriteringsgrupp som sedan en tid tillbaka erbjudits tid för vaccinering. Vid tillfället då personen fanns uppsatt för att vaccineras var hen ledig. När personen åter var i tjänst och skulle arbeta som vaccinatör, alltså vaccinera mot covid-19, vaccinerades hen av en kollega utan föregående ordination. Detta som alternativ för tiden som missades vid ledigheten. Istället för att vänta på att vaccinationsarbetet var avklarat och få en eventuell restdos, som av olika anledningar kan bli över vid vaccinationer, fick personen en dos innan arbete börjat.

Det som har inträffat är inte förenligt med de riktlinjer som finns i Region Sörmland. Under tiden som händelsen utretts har personen varit avstängd men är nu tillbaka i tjänst efter att ha fått en skriftlig varning. Ingen av de personer som var planerade att vaccineras vid tillfället blev utan vaccin på grund av det som hänt. Rätt agerande för medarbetaren hade varit att boka in sig för en ny tid för medarbetarvaccinering.

RC1T