16 juni 2023

Vi gör en större satsning för barnvården i Sörmland

Omfattande ombyggnationer på ett flertal våningsplan kommer leda till positiva förändringar för flera verksamheter på Nyköpings lasarett. Barn- och ungdomskliniken och kvinnokliniken samlokaliseras och delar av anestesikliniken hamnar i direkt anslutning till operationsavdelningen. Byggnationen påbörjas under våren 2024 och förväntas pågå under cirka ett och ett halvt år.

- Vi brinner såklart för våra patienter och det känns väldigt bra att vi har fått möjlighet att utöka barnsjukvården. I samband med att barn- och ungdomskliniken flyttar till nya lokaler så öppnar vi en avdelning med fem slutenvårdsplatser. Det kommer även finnas två samvårdsplatser på kvinnokliniken som blir våra närmaste grannar. Där kommer mammor och nyfödda barn kunna vårdas tillsammans, säger Magnus Hasselblad, enhetschef på barn- och ungdomskliniken i Nyköping.

Kvinnoklinikens slutenvård, där förlossningsavdelning, BB och gynekologisk vårdavdelning ingår, kommer ligga i direkt anslutning till barnavdelningen. Båda verksamheterna får en mer central placering med närhet till bland annat operationsavdelning och intensivvårdsavdelning. Det innebär att patienter kan få snabbare och mer effektiv vård med korta förflyttningar mellan de olika avdelningarna.

- På kvinnokliniken utökar vi antalet enkelrum och familjerum och även de två nya samvårdsplatserna tillsammans med barnkliniken placeras hos oss. Vi är i stort behov av nya lokaler som är mer anpassade för att kunna möta våra patienters behov. Verksamheten har utvecklats och vårt uppdrag har förändrats sen sist vi byggde om vilket är 30 år sedan, säger Elin Fjällström, vårdenhetschef på kvinnokliniken, Nyköping.

Bygger för bästa möjliga vård

Om- och tillbyggnationer sker utifrån verksamheternas behov samt patienterna och personalens bästa. Nyckeln till högklassig vård är bland annat att bana väg för en smidig och effektiv resa genom vården. Flera verksamheter får ett mer naturligt flöde och kommer närmare olika vårdbehov.

Kartbild över Nyköpings lasarett där området för om- och nybyggnaden i korsningen Samlingsvägen och Olskrogs väg är markerade i grönt och lila.

 

Lila område på kartan:

  • Barn- och ungdomskliniken flyttar från målpunkt E till plan 2 och öppnar barnavdelning.

Grönt område på kartan:

  • Jourrum och förråd skapas på plan 1 i anslutning till akutmottagningen som kommer finnas i nya vårdbyggnaden.
  • Kvinnokliniken med BB, förlossningsavdelning och gynekologisk vårdavdelning flyttar från plan 5 och 6 till plan 2.
  • Preoperativ vård och uppvakningsavdelning flyttar till plan 3 i anslutning till operationsavdelningen som kommer finnas i nya vårdbyggnaden.
  • Teknik och omklädningsrum för operationsavdelningen ska finnas på plan 4.

 

2UAA