Alla vinnare av Region Sörmlands interna priser 2023.
21 november 2023

Vinnare av regionens interna priser 2023

- Att bidra till att förbättra, utveckla och förnya det dagliga arbetet är inte bara en vinst för verksamheten och dess medarbetare utan för hela Region Sörmland och de kunder och patienter vi finns till för. Stort grattis till alla välförtjänta vinnare 2023, säger Magnus Johansson, regiondirektör.

Vi delar årligen ut interna pris i fem kategorier. Årets vinnare uppmärksammades vid en ceremoni på Sörmlands museum 21 november.

Vinnare 2023 av Region Sörmlands interna priser:

Forskningspriset

Barnhälsovården Hälsovalsstaben

Motivering: För en omfattande forskningsinsats över professionsgränserna och iver för att implementera en evidensbaserad, jämlik och rättvis barnhälsovård.

Forskningspriset delas ut till den klinik som ger bäst förutsättningar för sina forskningsintresserade medarbetare att bedriva klinisk patientnära forskning.

Handledarpriset

Infektions- och lungavdelningen, Mälarsjukhuset

Motivering: Avdelningens engagemang för handledaruppdraget skapar en trygg och säker lärandemiljö vid studentens praktik vilket leder till en positiv utveckling för den blivande sjuksköterskan.

Handledarpriset är ett erkännande för goda handledarinsatser inom en enhet och en uppmuntran för vidareutveckling av handledaruppdraget.

Hållbarhetspriset

Folktandvården Flen

Motivering: För ett föredömligt förebyggande arbete med tandhälsa som på sikt ger en positiv miljöförbättring genom minskat vårdbehov och friskare barn. Barnrätt, folkhälsa och miljö knyts samman på ett självklart sätt i Jakten på tandtrollen!

Hållbarhetspriset delas ut till en person eller verksamhet som bidragit till att utveckla och föra regionens hållbarhetsarbete framåt. Vinnande bidrag ska kunna inspirera fler verksamheter att hitta nytänkande hållbarhetsprojekt utifrån sina arbetsområden.

Ledarskapspriset

Josefin Zangerl Carlberg, Verksamhetschef Kontaktcenter och administrativ service, Regionservice

Motivering: För en personlighet präglad av social kompetens, skicklighet och nyfikenhet. Med visad tillit löser medarbetarna komplexa problem. Med hjälp av tydlig målformulering växlas utmaningar och stöd, beroende på uppgift och person. Med Josefin som ledare lyckas du med ditt uppdrag.

Ledarskapspriset är ett erkännande för gott och utvecklande ledarskap. Ledarskapet ska präglas av motivation och inspiration – uppmuntran till delaktighet, kreativitet och utveckling.

Utvecklingspriset

Barndiagnosgruppen Logopedimottagningarna på Kullbergska sjukhuset, Nyköpings lasarett och Mälarsjukhuset i samarbete

Motivering:Jämlik, tillgänglig vård av rätt kvalité för barn med språkstörningar. Gott exempel på hur verksamhet agerat för att förbättra genom att utgå från patienten/invånaren/kundens behov, använda kunskapsstyrning och digital teknik till ett länsövergripande flöde med smart användning av resurser.

Utvecklingspriset delas ut till en verksamhet som är särskilt skicklig på att vara i förändring. Förmåga till utveckling ger en långsiktigt hållbar, livskraftig organisation som är attraktiv, relevant, lärande, smart, kapabel och modig.

NM3X