16 augusti 2021

Ytterligare förkortat dosintervall vid covidvaccinering

För att kunna erbjuda fler invånare att snabbare bli vaccinerade med både dos 1 och dos 2 förkortar vi dosintervallet mellan doserna. Det är möjligt eftersom regionen har god tillgång till vaccin.

- Nu kan vi erbjuda dos 2 redan efter 3 eller 4 veckor beroende på vaccinsort, och vi vill gärna att så många som möjligt blir färdigvaccinerade så snart det går. Med två doser har man ett gott skydd även mot deltavarianten av coronaviruset, säger Signar Mäkitalo, smittskyddsläkare i Sörmland. 

De nya rekommenderade tidsintervallerna gäller från och med idag, 16 augusti:

  • Pfizer/BioNTechs vaccin (Comirnaty): 3–7 veckor
  • Modernas vaccin (Spikevax): 4–7 veckor

Beslutet gäller alla åldrar som är aktuella för vaccination mot Covid-19.
Tidigare intervall var 5–7 veckor.

Frågor och svar

Jag har en bokad tid, gäller den?

Bokade tider gäller. Vill du själv tidigarelägga din bokade tid för dos två är du välkommen att göra det, men kom ihåg att avboka din gamla tid. Då får fler chans att boka en tid och vi kan förbereda rätt antal doser till varje tillfälle.

Jag har svårt att hinna ta dos 2 inom rekommenderat intervall, vad gäller då?

Om det gått längre tid än 7 veckor sedan den första dosen ska du ta den andra dosen så snart det går, men du behöver inte börja om.

 

V41C