Bidrag och stipendier

Vi delar varje år ut bidrag, stipendier och stöd som på olika sätt bidrar till att uppfylla vår verksamhet och våra mål.

Våra bidrag och stipendier ska skapa förutsättningar för:

  • Att upprätthålla och stärka demokratiska värderingar genom befolkningens samverkan i olika former.
  • En gynnsam utveckling av en jämställd och jämlik hälsa, folkhälsa, kultur och utbildning.

Syftet med våra bidrag är att främja verksamhet som bidrar till uppfyllande av Region Sörmlands vision om den öppna regionen - för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region.

Uppdaterat: 18 december 2018
DH74