Bidrag

Region Sörmland har olika bidrag som enskilda personer, organisationer och föreningar med verksamhet i Södermanlands län kan söka. Nedan står mer om vem som kan söka och hur du gör.

Vilket bidrag ska du söka? Nedan finns information om bidragen, blanketter och kontaktuppgifter. Du hittar även instruktion för hur du söker bidrag. Tänk på att alltid läsa villkor och regelverk innan du söker, och att använda rätt blankett när du söker. 

För att ha rätt till bidrag ska föreningen eller organisationen bland annat bedriva verksamhet i minst tre av länets kommuner, eller vara av särskilt regionalt intresse. Föreningsbidrag kan sökas hos antingen regionstyrelsen eller nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet.

Din ansökan vill vi ha senast 1 oktober, året innan det år som ansökan avser. 

Film i Sörmland har andra ansökningsvillkor, läs mer under Film i Sörmland nedan.

Våra bidrag och vem som kan söka dem

Beviljade bidrag

Här hittar ni beviljade bidrag för 2019 och tre år tillbaka.

Uppdaterat: 8 mars 2019
DVUG