Söka kulturstipendium

Vill du söka kulturstipendium eller föreslå en kulturstipendiat? Här hittar du information om hur du gör. Tänk på att vi behöver ha din ansökan och/eller ditt förslag senast 1 juni.

Vem kan söka?

Region Sörmlands kulturstipendier kan sökas av kulturarbetare eller andra personer som genom kulturella insatser bidragit, alternativt har potential att bidra, till utveckling och förnyelse av regionens kulturliv.

Inom kulturstipendiet finns tre kategorier:

  • Professionell konst/kultur
  • Unga på väg/studiehjälp/fortbildning
  • Honnörstipendium

Kulturstipendiat kan även föreslås. Honnörstipendiat kan bara föreslås av anställda inom Kultur & Utbildning eller ledamöter inom nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet.

Den som söker eller föreslås ska ha en tydlig anknytning till Sörmland.

Så gör du för att söka eller föreslå

I dokumentet Reglemente för kulturstipendium står mer om vad som gäller för landstingets kulturstipendium.

Använd de här blanketterna för ansökan om kulturstipendium och/eller för att föreslå en kulturstipendiat: 

Ansökan om kulturstipendium

Föreslå kulturstipendiat

Föreslå honnörsstipendiat

Ifylld och undertecknad ansökan skickas med post, eller som inskannat dokument med e-post, till Kultur & Utbildning.

Observera att några av fälten i de digitala ansökningsblanketterna har en begränsning på max antal tecken (168 med blanksteg). Om du skriver fler tecken än så kan vi inte garantera att hela din text kommer synas.

Senast 1 juni ska din ansökan och/eller förslag om kulturstipendium vara oss tillhanda.

Kultur & Utbildning Sörmland
Allmänkultur
Box 314
611 26 Nyköping

e-postadress: Skyddad adress

Uppdaterat: 18 december 2018
7EM7