Kulturstipendiater

Kulturstipendiet har delats ut sedan 2010. Fram till 2018 var det Landstinget Sörmland som delade ut dessa stipendium. Nedan kan du läsa vilka kulturstipendiater som utsågs 2018.

Honnörsstipendium

Åsa Brandt 20 000 kr

Åsa Brandt är en internationellt erkänd glaskonstnär som bor och verkar i Torshälla där hon 1968 startade Sveriges och Europas första studioglashytta. En kvinnlig pionjär i en tid då kvinnliga glaskonstnärer var få. Åsas högkvalitativa konst har satt Torshälla och Eskilstuna på kartan. På Klockberget drev familjen Brandt Contemporary Glass där de i galleriet under sex års tid visade studioglas från hela världen.

Åsa är en mångårig kulturskapare med hög konstnärlig profil. Under 1960-talet utbildade Åsa sig vid Konstfack i Stockholm, Gerrit Rietveld Academie i Amsterdam och Royal College of Art i London. Åsa finns representerad bland annat på Nationalmuseum, Sveriges glasmuseum, Tokyos nationalmuseum för modern konst och Corning Museum of Glass i Corning i USA. Offentliga utsmyckningar har Åsa skapat på bland annat Mälarsjukhuset, Sankt Andreas kyrka i Eskilstuna, Arlanda flygplats och Kitayama Children Daycare Center i Tokyo.

Landstinget Sörmland vill genom att tilldela Åsa Brandt 2018 års honnörsstipendium i kategorin Bild och form visa sin uppskattning för hennes bidrag till glaskonstens utveckling. Åsa Brandt har med sin konst satt Sörmland på den internationella konstkartan och bidragit till många vackra föremål i många hem och i det offentliga rummet.

Professionell konst/kultur

Art Lab Gnesta, Signe Johannessen och Erik Rören 20 000 kr

Signe Johannessen och Erik Rören är båda starka drivkrafter bakom det självorganiserade initiativet Art Lab Gnesta. Med Art Lab Gnesta som plattform har Signe och Erik utvecklat den deltagarbaserade sidan av sin konstnärliga praktik där civilsamhället på olika sätt bjuds in att delta i den konstnärliga processen. Signe och Erik har genom att sprida sina kunskaper och sin verksamhet över hela länet bidragit till att höja förståelsen kring samtidskonst. Med Art Lab Gnesta som utgångspunkt har Signe och Erik även bidragit till att sätta Sörmland på den internationella och nationella samtidskonstkartan.

Landstinget Sörmland vill genom att tilldela Signe Johannessen och Erik Rören 2018 års kulturstipendium i kategorin Bild och form visa sin uppskattning för Signe Johannessens och Erik Rörens betydelsefulla och viktiga engagemang i Art Lab Gnesta.

Moa Israelsson Forsberg 20 000 kr

I sin konstnärliga praktik undersöker Moa Israelsson Forsberg vad som döljer sig under ytan, vad finns bakom fasaden eller tecken på obalans. Antingen hos den enskilda individen eller i ett större perspektiv när allt runtomkring fortsätter som vanligt.

Moa bor och verkar sedan flera år i Åkers Styckebruk dit hon flyttade kort efter avslutad konstnärlig utbildning vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Moa har en rad nationella och internationella utställningar bakom sig och verken visas bland annat på Nordens största galleri: Galleri Forsblom i Stockholm. Under 2017 deltog Moa i Konst åt alla, en grupputställning i Eskilstuna. Just nu arbetar Moa med teman som överlevnad och "prepping". Moas närvaro i länet bidrar till att sätta ljus på den sörmländska konstnärskåren.

Landstinget Sörmland vill genom att tilldela Moa Israelsson Forsberg 2018 års kulturstipendium i kategorin Bild och Form visa sin uppskattning för ett undersökande och angeläget konstnärskap av hög klass.

Olle Lindberg 20 000 kr

Olle Lindberg är musikern, kompositören och pedagogen som sedan 2011 är bosatt i Mariefred. Efter studier i pedagogik, musikteori, komposition och kontrapunkt vid Musikhögskolan i Stockholm fortsatte Olle sin musikaliska bana som sångare i Voces Nordicae, Eric Ericsons kammarkör och Gustaf Sjökvists kammarkör.

Idag är Olle lärare inom arrangering och gehör vid Stockholms Musikpedagogiska Institut samt timlärare på Musikhögskolan i Stockholm och en mycket aktiv frilansande musiker.

Musikern Olle tillhör den välkända musikerfamiljen Lindberg från Gagnef och har genom sina förfäder musiken som den naturligaste komponent i blodomloppet. Olle varvar det pedagogiska arbetet med att komponera och arrangera musik för olika musiker, ensembler och sammanhang. Själv musicerar Olle i allt från Duo A & O till att ta solistuppdrag i körsammanhang och barockoperor - ständigt nyfiken och vaken på nya uppdrag. I skrivande stund växer ett partitur för ett Requiem fram för sångsolister, kör och orkester att uppföras under 2019.

Landstinget Sörmland vill genom att tilldela Olle Lindberg 2018 års kulturstipendium i kategorin Musik visa sin uppskattning för Olle Lindbergs bidrag till det sörmländska musiklivet som kompositör, arrangör och musiker.

Maria Skärlund 20 000 kr

Maria Skärlund är verksam konsthantverkare och konstnär i Eskilstuna. Mellan åren 1986–92 utbildade Maria sig på Konstfacks program för Keramik och glas. Därefter har Maria fortsatt att utveckla sitt arbete i lera och keramik.

Marias produktion under åren har både innefattat bruksföremål och skulpturala objekt. Succesivt har den konstnärliga och skulpturala delen tagit mer och mer plats. Temat berör ofta existentiella frågor där det åldrande kvinnliga står i centrum. Formerna är ofta organiska i varma mustiga färger.

Parallellt med det egna skapandet bedriver Maria en uppskattad pedagogisk verksamhet i Eskilstuna. 2015 gav Maria ut boken Skapa i lera. I den går Maria igenom de grundläggande hantverksteknikerna inom keramiken.

Landstinget Sörmland vill genom att tilldela Maria Skärlund 2018 års kulturstipendium i kategorierna Bild och form och Konsthantverk visa uppskattning för Marias Skärlunds förmåga och känsla att hantera sitt material som gett avtryck både i och utanför Sörmland.

Unga på väg

Mattias Disman 10 000 kr

Mattias Disman är uppvuxen i Eskilstuna och har där gått i musikklasser i grundskolan och estetisk linje på gymnasiet. Mattias har byggt på med den 1-åriga musikalartistutbildningen vid Balettakademien i Stockholm. Under 10 års tid har Mattias tävlingsdansat inom disco, hiphop, jazz och modern dans. Med inte mindre än 10 SM guld i bagaget lägger Mattias nu tävlandet på hyllan för att helhjärtat satsa på en karriär som musikalartist. Mattias medverkar i årets Eskilstunarevy och har en roll i Broarna i Madison County på Maximteatern i Stockholm.

Mattias visar med stor entusiasm, ödmjukhet och nyfikenhet att han är en ung, sjungande och dansande eldsjäl som under lång tid, med starkt driv, arbetat hårt mot ett tydligt mål.

Landstinget Sörmland vill genom att tilldela Mattias Disman 2018 års kulturstipendium i kategorierna Dans, Teater, Musik och Musikal bidra till att Mattias Disman når målet som professionell musikalartist.

Julia Svensson 10 000 kr

Julia Svensson är 22 år och blir i höst klar med sin treåriga Yrkesdansarutbildning på Balettakademien i Stockholm. I år medverkar Julia som dansare i verket City Horses av Anna Källblad som spelas i flera städer i landet.

Julia är född och uppvuxen i Eskilstuna och startade sin dansträning som 8-åring hos Let's Move dansstudio. Under fler år tävlingsdansade Julia för Sveriges Landslag i Europeiska Mästerskapen inom dansstilen Hiphop. Julia fortsatte sina dansstudier i Västerås på Carlforsskas Estetiska Dansinriktning med fördjupning inom balett och modern dans.

Målmedvetet satsar Julia nu på att bredda sina kunskaper ytterligare för att kunna jobba som dansare inom musikal. För att lyckas med sin dröm vill Julia fördjupa sig i arbete med rösten, skådespeleri och gehör. Julia har redan visat prov på både djup och bredd som dansare och har en tydlig vision med sitt unga konstnärskap.

Landstinget Sörmland vill genom att tilldela Julia Svensson 2018 års kulturstipendium i kategorin Dans bidra till att Julia Svensson når sina högt uppsatta mål.

Tommy Vince 10 000 kr

Tommy Vince är uppvuxen i Nyköping och studerar vid arkitekturhögskolan i Umeå. Arkitektur är det kulturuttryck som alla kan möta i sin vardag och som ofta också speglar den tid byggnaden uppfördes. En arkitekt behöver kunna besvara frågor som: Vilka grupper finns representerade i byggandet av det framtida samhället? Hur kan arkitektur bidra till ett hållbart och socialt rättvist samhälle? Utmanande frågor som kräver fördjupning och kunskaper i många varierande ämnen.

Landstinget Sörmland vill genom att tilldela Tommy Vince 2018 års kulturstipendium i kategorin Arkitektur bidra till att Tommy Vince kan fortsätta utveckla och fördjupa sig i ämnet.

Studiehjälp

Eli Solberg 10 000 kr

Eli Solberg är uppvuxen i Eskilstuna och avslutade 2012 sina gymnasiestudier på Estetiska programmets bild- och form linje. Efter att ha läst olika förberedande kurser i bland annat fotografi, visuell kommunikation och mönsterkonstruktion, påbörjade Eli 2016 sina studier på Beckmans designhögskolas kandidatprogram för mode design.

Elis arbeten har bland annat uppmärksammats både i Vouge Italia och i Nordic Style Magazine.

Under delar av 2018 har Eli fått möjligheten att praktisera hos den kände modeskaparen Haider Ackermann i Antwerpen, en erfarenhet som ytterligare fördjupar Elis kunskaper och erfarenheter.

Eli ser mode som en plattform för att ifrågasätta och influera. Speciellt när det gäller att synliggöra och öppna upp för diskussion kring könsnormer. Intentionen är att fungera som en ifrågasättande röst och bidra till en positiv samhällsutveckling.

Landstinget Sörmland vill genom att tilldela Eli Solberg 2018 års kulturstipendium i kategorierna Mode och Design bidra till ett fortsatt skapande i en ifrågasättande och normkritisk riktning.

Josefine Östlund 10 000 kr

Josefine Östlund är uppvuxen på landsbygden i Näshulta. Närheten till naturen är något Josefin bär med sig och tar avstamp ifrån i sin konstnärliga praktik. I sitt undersökande kopplar Josefine ofta ihop minnen med nya erfarenheter, platser eller situationer som utstrålar brutalitet eller kaos som ett kalhygge eller byggarbetsplats kan göra. Slutresultatet blir ofta någon form av performativt verk.

Josefine studerar på Mastersprogrammet vid Konsthögskolan i Umeå. I sitt slutarbete vill Josefine samarbeta med andra kvinnor som i sitt yrke eller i sin vardag har kraft, kropp, fysisk och mental styrka i fokus.

Landstinget Sörmland vill genom att tilldela Josefine Östlund 2018 års kulturstipendium i kategorin Bild och form, Dans, Rörlig bild och Performancekonst bidra till att Josefine Östlund kan fortsätta fördjupa sig i frågeställningen om den kvinnliga fysiska och mentala styrkan under sitt examensarbete.

Uppdaterat: 22 januari 2019
2WUS