Kevin Rydemark

Kevins kunskap räddade man med diabetes

Kevin Rydemark i Västerljung har diabetes typ 1 sedan två år. Som diabetiker lär man sig snabbt att tolka kroppens signaler, något Kevin hade nytta av när han räddade en person som också visade sig vara diabetiker.

- Det var stressigt. Han såg ut som ett spöke, säger Kevin Rydemark.

Det var när Kevin tillsammans med kompisar, och mamma Anna Rydemark, var i badhuset Safiren i Vagnhärad som en man vid barnpoolen ropade till sitt lilla barn samtidigt som han inte såg ut att må så bra.
- Jag frågade hur han mådde och då sa han sa att han hade en sjukdom som han inte trodde att jag visste var det var, diabetes. Men jag sa att det har jag också och så sprang jag till mamma för jag visste vad som behövde göras.

Eller sprang och sprang, det gjorde Kevin Rydemark inte.
- För det får man inte göra i badhus.

Mamma Anna Rydemark reagerade direkt när hon såg mannen.

- Han krampade och var alldeles blek. Jag bad honom sätta sig ned men han kunde inte få kroppen att reagera. Vi tryckte i honom dextrosol, bad personalen i simhallen om festis så han kunde dricka och samtidigt tog Kevin hand om mannens lilla barn.

Mannen hade drabbats av ett akut sockerfall och hans värden var på väg rakt ned i källaren.

Att leva med diabetes typ 1 innebär att ständigt ha koll på kroppens blodsockervärden och antingen ta insulin om man är hög, eftersom kroppen inte producerar detta själv, eller äta dricka något med kolhydrater om man är låg.

Mannen som Kevin räddade var låg och på väg att bli rejält dålig. Om inte Kevin Rydemark visste precis vad som behövde göras hade det kunnat sluta illa.
- Det kunde ha blivit dåligt men det känns jättebra att jag kunde hjälpa till.

- Och då hade den här mannen ändå levt med sin diabetes i nästan fyrtio år, man lär sig hela tiden och olika personer reagerar på olika sätt, säger Anna Rydemark.

Diabetesvården i Sörmland ligger bra till i nationell jämförelse. Vården och stödet till patienterna är god och de tekniska hjälpmedlen som erbjuds är många.
- Vi får jättebra stöd av vår sköterska Sandra och läkare Helena, vi älskar hur de finns där för oss. Vi kan alltid ringa och känner oss alltid så väl omhändertagna. Vi får verkligen hjälp på bästa sätt, säger Anna Rydemark.

På samma sätt beskriver de den omvälvande tiden på Mälarsjukhuset där barn som debuterar i diabetes typ1 skrivs in för att tillsammans med anhöriga lära sig hantera sjukdomen.
- Vi fick jättebra stöd. Jag har släkt med diabetes på andra platser i Sverige och de upplever det inte alls på samma sätt som vi gör, det känns som att Sörmland ligger i framkant.

Efter att ha levt med diabetes typ1 i två år har Kevin Rydemark lärt sig massor.
- Det var mycket jobbigare förut, nu är det rätt okej att ha diabetes.

Mannen som Kevin Rydemark hjälpte hämtade sig efter en stunds vila, dextrosol och dryck. De har efter händelsen träffats i simhallen igen.

Myter om diabetes och vårdens möjligheter

Uppdaterat: 12 november 2021
F31H