Vårt miljöarbete

Vi arbetar hela tiden för att det ska finnas förutsättningar för våra verksamheter att systematiskt minska vår miljöpåverkan. Vi är certifierade enligt miljöledningssystemet ISO 14 001:2015.

Vi har regionövergripande miljömål som finns med i alla våra verksamheters arbete. Vi jobbar utifrån ett livscykelperspektiv och strävar efter ständiga förbättringar. 

Här kan du läsa mer om vårt hållbarhetsarbete!

Så arbetar vi med miljöfrågor

Uppdaterat: 23 december 2019
ZBQ1