Kvalitets- och verksamhetsutvecklingsstaben

Kvalitets- och verksamhetsutvecklingsstaben ska vara en motor i landstingets verksamhetsutveckling, patientsäkerhetsarbete och kunskapsstyrning samt ett stöd för landstingets alla verksamheter.

Staben består av följande enheter:

  • Enheten för strategisk IT och e-hälsa
  • Utvecklingsenheten
  • Smittskydd och vårdhygien
  • Läkemedelskommittén
  • FoU-centrum
  • Patientsäkerhetsenheten
  • Enheten för samordnad lokalutveckling
Uppdaterat: 21 januari 2019
UE15