Kvalitets- och verksamhetsutvecklingsstaben

Kvalitets- och verksamhetsutvecklingsstaben ska vara en motor i Region Sörmlands verksamhetsutveckling, patientsäkerhetsarbete och kunskapsstyrning samt ett stöd för regionens alla verksamheter.

Staben består av följande enheter:

  • Utvecklingsenheten
  • Smittskydd och vårdhygien
  • Läkemedelskommittén
  • Centrum för klinisk forskning
  • Patientsäkerhetsenheten
  • Enheten för samordnad lokalutveckling
  • Kompetenscentrum mot våld i nära relationer

Patientsäkerhetsberättelse

Uppdaterat: 14 september 2020
T6V1