Smittskydd/Vårdhygien

Verksamheten har i uppgift att förebygga och minska spridningen av smittsamma sjukdomar i Sörmland.

Det sker genom övervakning av anmälningspliktiga sjukdomar, smittspårning, utbildning, information till både offentliga och privata aktörer samt direkt till allmänheten.

Verksamheten regleras enligt smittskyddslagen.

Verksamhetsplan
Verksamhetsplan Smittskydd/Vårdhygien 2023 (pdf)

Kontakt Smittskydd/Vårdhygien
 

Aktuellt

2022-12-09 
Luftvägsinfektioner såsom Covid-19, influensa och RS-virus ökar i Sörmland
 

Här hittar du information från Smittskydd/Vårdhygien

Uppdaterat: 3 januari 2023
SXS4