Smittskydd/Vårdhygien

Verksamheten har i uppgift att förebygga och minska spridningen av smittsamma sjukdomar i Sörmland.

Det sker genom övervakning av anmälningspliktiga sjukdomar, smittspårning, utbildning, information till både offentliga och privata aktörer samt direkt till allmänheten.

Verksamheten regleras enligt smittskyddslagen.

Verksamhetsplan
Verksamhetsplan Smittskydd/Vårdhygien och STI 2022 (pdf)

Kontakt Smittskydd/Vårdhygien

Här hittar du aktuell information från Smittskydd/Vårdhygien

Uppdaterat: 25 mars 2022
TQWB