Covid-19

Här finns aktuell information ifrån Smittskyddsläkaren.

Folkhälsomyndighetens föreskrift och allmänna råd

Information till allmänheten

Information till vård och omsorg

Information till förskolan och skola

Information till idrottsföreningar

Muterat virus hos resenärer (länk till Folkhälsomyndigheten) (upplagd 28/1)

Smittskyddsläkarens rekomendationer

Folkhälsomyndighetens uppdaterade föreskrifter

Covid-19 vaccin

Frågor och svar om Covid-19  (länk till Folkhälsomyndigheten) (uppdaterad 27/1)

Information från Länsstyrelsen Sörmland

Läs mer om Coronaviruset och sjukdomen Covid-19

Uppdaterat: 11 mars 2021
NUYH