Covid-19

Här finns aktuell information ifrån Smittskyddsläkaren.

Folkhälsomyndighetens föreskrift och allmänna råd

Information till allmänheten

Information till vård och omsorg

Information till förskolan och skola

Information till idrottsföreningar

Information till företag

Muterat virus hos resenärer (länk till Folkhälsomyndigheten) (upplagd 28/1)

Smittskyddsläkarens rekommendationer

Folkhälsomyndighetens uppdaterade föreskrifter

Frågor och svar om Covid-19  (länk till Folkhälsomyndigheten) (uppdaterad 27/1)

Information från Länsstyrelsen Sörmland

Läs mer om Coronaviruset och sjukdomen Covid-19

Uppdaterat: 27 maj 2021
5BJC