Information till idrottsföreningar

Gå gärna in och läs på Riksidrottsförbundets (RF) hemsida där svar på de vanligaste frågorna om coronaviruset och idrotten finns.

Idrottsspecifika frågor hänvisas till respektive specialidrottsförbund som har utarbetat idrottspecifika protokoll och föreskrifter för hur man ska bedriva sin verksamhet utifrån rådande omständigheter.

Gym- och sportanläggningar, badhus och handelsplatser (länk till Folkhälsomyndigheten)

Idrottsföreningar/träningsanläggningar (länk till Folkhälsomyndigheten)

Smittskyddsläkarens rekommendationer om idrottsaktivitet och biblioteksbesök i Sörmland (pdf) (upplagd 28/1)

Uppdaterat: 18 februari 2021
BH66