Information till idrottsföreningar

Gå gärna in och läs på Riksidrottsförbundets (RF) hemsida där svar på de vanligaste frågorna om coronaviruset och idrotten finns.

Förtydligande om enstaka matcher och tävlingar för barn och unga (RF SISU Sörmland) (upplagd 30/4)

Idrottsspecifika frågor hänvisas till respektive specialidrottsförbund som har utarbetat idrottspecifika protokoll och föreskrifter för hur man ska bedriva sin verksamhet utifrån rådande omständigheter.

Gym- och sportanläggningar, badhus och handelsplatser (länk till Folkhälsomyndigheten)

Idrottsföreningar/träningsanläggningar (länk till Folkhälsomyndigheten)

Smittskyddsläkarens rekommendationer om idrottsaktivitet och biblioteksbesök i Sörmland (pdf) (upplagd 28/1)

Antigentest (snabbtest) i idrottsmiljö

Rekommendationer för användning av antigentest för screening på arbetsplatser och i idrottssammanhang (210426) (upplagt 27/4)

Uppdaterat: 30 april 2021
MX44