Om du haft nära kontakt med person som har covid 19

Uppdaterat: 20 november 2020
WNT1