Information till förskola och skola

Till förskola och skola

Högstadieskolor

Till gymnasium

 Förslag på checklista när man vill återgå från distansundervisning till hybrid- eller närundervisning i skolan.  (Med tillåtelse från Eskilstuna kommun 29/1)

Protokoll från nätverksträffar med utbildningschefer och smittskyddsläkaren


Studier

Informationsbrev

Förskola

Grundskola

Gymnasium

 
Länkar

Uppdaterat: 3 mars 2021
QCUY