Luftvägsinfektioner såsom Covid-19, influensa och RS-virus ökar i Sörmland

2022-12-09

De senaste veckorna ses en ökning av luftvägsinfektioner (Covid-19, influensa och RS-virus) i Sörmland, liksom i resten av landet. Spridningen av luftvägsvirus ökar vanligtvis på vintern, när vädret är kallare och vi träffas mer inomhus.

Vi ser nu i Sörmland ett ökande antal äldre personer som smittas med Covid-19 på våra särskilda boenden och också spädbarn som vårdas på sjukhus med RS-virusinfektion.

Ökningen förväntas fortsätta över jul- och nyårshelgerna och det är därför viktigt att skydda de individer som riskerar att bli svårast sjuka av dessa infektioner.

Vaccination
De personer som tillhör riskgrupp rekommenderas vaccin mot covid-19 och influensa, om man inte redan vaccinerat sig i höst.

Det är också viktigt att stanna hemma om man är sjuk med förkylningssymtom, för att förhindra smittspridning till andra. Tänk på handhygienen och tvätta händerna ofta med tvål och vatten. Hosta och nys i armvecket eller i pappersnäsduk.

Särskilt viktigt är det att skydda de sköraste personerna, såsom äldre och personer med nedsatt immunförsvar men också de allra minsta.

Barn under sex månader, kan bli svårt sjuka av RS-virus. Spädbarn bör därför undvika personer med minsta förkylningssymtom och också sammanhang där många människor möts, såsom köpcentrum.

Smittspridningen av covid-19, influensa och RS-virus ökar kraftigt - Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Skydda dig själv och andra – rekommendationer om covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)
Vaccination mot covid-19 - 1177
Covid-19 - 1177
Veckorapport covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Vaccination mot influensa - 1177
Influensa - 1177
Veckorapport influensa — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

RS-virus hos barn - 1177
Veckorapport RSV — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Uppdaterat: 12 december 2022
3MJZ