Pressbilder

Här finns våra pressbilder. Bilderna är fria att använda, men ange Region Sörmland som fotograf.

Politisk ledning

Monica Johansson (S) – regionstyrelsens ordförande: Ladda ned bilden (jpg)


Jonas Lindeberg (Vfp) – regionråd med särskilt ansvar för hälso- och sjukvården: Ladda ned bilden (jpg)


Louise Wiklund (Vfp) – regionråd med särskilt ansvar för personalfrågor


Mattias Claesson (C) – regionråd med särskilt ansvar för kollektivtrafiken: Ladda ned bilden (jpg)


Jacob Sandgren (S) – regionråd med särskilt samordningsansvar: Ladda ned bilden (jpg)


Magnus Leivik (M), oppositionsregionråd: Ladda ned bilden (jpg)

Våra högsta chefer

Jan Grönlund, regiondirektör: Ladda ned bilden (jpg)

Monika Samuelsson, hälso- och sjukvårdsdirektör: Ladda ned bilden (jpg).

Signar Mäkitalo, Verksamhetschef, Smittskydd-Vårdhygien Sörmland: Ladda ned bilden (jpg)

Kajsa Fisk, HR-direktör: Ladda ned bilden (jpg)

Nicholas Prigorowsky, ekonomidirektör: Ladda ned bilden (jpg)


Helena Söderquist,  verksamhetsområdeschef, Regionservice: Ladda ned bilden (jpg)

Kenneth Hagström, verksamhetsområdeschef hållbar regional utveckling


Peter Vrager, verksamhetsområdeschef Folktandvården AB: Ladda ned bilden (jpg)

Urban Petrén, IT-direktör: Ladda ned bilden (jpg)


Maria Karlsson, kommunikationsdirektör: Ladda ned bilden (jpg)


Mikael Palo, verksamhetsområdeschef kultur och utbildning: Ladda ned bilden (jpg)

Uppdaterat: 9 juli 2020
UEJQ