Pressbilder

Här finns våra pressbilder. Bilderna är fria att använda, men ange Region Sörmland som fotograf.

Politisk ledning

Monica Johansson (S) – regionstyrelsens ordförande:

 

Ladda ned bilden till vänster (jpg)

Ladda ned bilden till höger (jpg)

Jacob Sandgren (S) – regionråd med särskilt samordningsansvar:

 

Ladda ned bilden till vänster (jpg)

Ladda ned bilden till höger (jpg)

Jonas Lindeberg (Vfp) – regionråd med särskilt ansvar för hälso- och sjukvården:

 

Ladda ned bilden till vänster (jpg)

Ladda ned bilden till höger (jpg)


Louise Wiklund (Vfp) – regionråd med särskilt ansvar för personalfrågor:

 

Ladda ned bilden till vänster (jpg)

Ladda ned bilden till höger (jpg)

Mattias Claesson (C) – regionråd med särskilt ansvar för kollektivtrafiken:

Ladda ned bilden (jpg)

Magnus Leivik (M), oppositionsregionråd:

Ladda ned bilden (jpg)

Våra högsta chefer

Jan Grönlund, regiondirektör: Ladda ned bilden (jpg)

Monika Samuelsson, hälso- och sjukvårdsdirektör: Ladda ned bilden (jpg).

Signar Mäkitalo, Verksamhetschef, Smittskydd-Vårdhygien Sörmland: Ladda ned bilden (jpg)

Kajsa Fisk, HR-direktör: Ladda ned bilden (jpg)

Nicholas Prigorowsky, ekonomidirektör: Ladda ned bilden (jpg)


Helena Söderquist,  verksamhetsområdeschef, Regionservice: Ladda ned bilden (jpg)

Kenneth Hagström, verksamhetsområdeschef hållbar regional utveckling


Peter Vrager, verksamhetsområdeschef Folktandvården AB: Ladda ned bilden (jpg)

Urban Petrén, IT-direktör: Ladda ned bilden (jpg)


Maria Karlsson, kommunikationsdirektör: Ladda ned bilden (jpg)

Bilden visar Mikael Palo


Mikael Palo, verksamhetsområdeschef kultur och utbildning: Ladda ned bilden (jpg)

Uppdaterat: 15 juli 2021
CQ67