Pressbilder

Här finns våra pressbilder. Bilderna är fria att använda, men ange Region Sörmland som fotograf.

Politisk ledning

Monica Johansson (S) – regionstyrelsens ordförande:

 

Ladda ned högupplöst bild på Monica Johansson(jpg)

Ladda ned högupplöst bild på Monica Johansson (jpg)

Jacob Sandgren (S) – regionråd med särskilt samordningsansvar:

 

Ladda ned högupplöst bild på Jacob Sandgren (jpg)

Ladda ned högupplöst bild på Jacob Sandgren (jpg)

Jonas Lindeberg (Vfp) – regionråd med särskilt ansvar för hälso- och sjukvården:

 

Ladda ned högupplöst bild på Jonas Lindeberg (jpg)

 

Ladda ned högupplöst bild på Jonas LIndeberg (jpg)


Louise Wiklund (Vfp) – regionråd med särskilt ansvar för personalfrågor:

 

Ladda ned högupplöst bild på Louise Wiklund (jpg)

Ladda ned högupplöst bild på Louise Wiklund (jpg)

Mattias Claesson (C) – regionråd med särskilt ansvar för kollektivtrafiken:

Ladda ned högupplöst bild på Mattias Claesson (jpg)

Magnus Leivik (M), oppositionsregionråd:

Ladda ned högupplöst bild på Magnus Leivik (jpg)

Våra högsta chefer

 

Jan Grönlund, regiondirektör: Ladda ned högupplöst bild, Jan Grönlund (jpg)

Monika Samuelsson, hälso- och sjukvårdsdirektör: Ladda ned högupplöst bild, Monika Samuelsson (jpg).

Signar Mäkitalo, Verksamhetschef, Smittskydd-Vårdhygien Sörmland: Ladda ned högupplöst bild, Signar Mäkitalo (jpg)

Kajsa Fisk, HR-direktör: Ladda ned högupplöst bild, Kajsa Fisk (jpg)

Nicholas Prigorowsky, ekonomidirektör: Ladda ned högupplöst bild, Nicholas Prigorowsky (jpg)


Helena Söderquist,  verksamhetsområdeschef, Regionservice: Ladda ned högupplöst bild, Helena Söderquist (jpg)

Kenneth Hagström, verksamhetsområdeschef hållbar regional utveckling: 
Ladda ned högupplöst bild 1, Kenneth Hagström (jpg)

Ladda ned högupplöst bild 2, Kenneth Hagström (jpg)

 

  

 

Peter Vrager, verksamhetsområdeschef Folktandvården AB: Ladda ned högupplöst bild, Peter Vrager (jpg)

Urban Petrén, IT-direktör: Ladda ned högupplöst bild Urban Petrén (jpg)


Maria Karlsson, kommunikationsdirektör: Ladda ned högupplöst bild, Maria Karlsson (jpg)

Bilden visar Mikael Palo


Mikael Palo, verksamhetsområdeschef kultur och utbildning: Ladda ned bilden (jpg)

Uppdaterat: 19 maj 2022
4SZU